Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἁπλὸς καὶ συντετμημένος ἀπευθύνεται σ’ ὅλους μας καὶ μᾶς καλεῖ νὰ καρποφορήσουμε τὸ Χριστὸ μέσα μας".


Ιωήλ Φραγκάκου
Μητροπολίτου Εδέσσης

« σπόρος στν Λόγος το Θεο»

Πολλς φορς συνήθιζε ν μιλε Κύριος μ παροιμίες κα παραβολές. Μι π’τς σπουδαιότερες παραβολς Του εναι κα το σπορέως κα εναι ατ πο κούσθηκε σήμερα στ εαγγελικ νάγνωσμα.νας γεωργς σπειρε τν σπόρο του στ χωράφι κι π’ τ τέσσερα μέρη το σπόρου τ τρία πο πεσαν πάνω στ δρόμο, στν πέτρα κα στ’ γκάθια χάθηκαν, ν τ τελευταο πο πεσε πάνω στν καλ γ καρποφόρησε σ να μέρος τριάντα τος κατό, σ’ λλο ξήντα κα σ’ λλο κατ (Μάρκ. 4,20). ς δομε πς καρποφορε λόγος το Θεο:

πεξήγηση τς παραβολς. Κύριος ρμήνευσε τν παραβολ κα επε πς καλ γ εναι ατο πο χουν καλ κα γαθ καρδι (Λουκ. 8,15), εναι ο νθρωποι ο «συνιέντες» (Ματθ. 13,23), εναι ατο πο κουσαν μ σοβαρότητα τ λόγο το Θεο, «ο παραδεχόμενοι» (Μάρκ. 4,20). λοι ατο δν πορρίπτουν τ φων το Θεο, λλ μ πολλ πομον κα πιμον καλλιέργησαν τ σπόρο το Θεο, γι’ ατ κι εχαν πλούσια καρποφορία. Ποι εναι ατ καρποφορία; λόγος το Θεο εναι διος Χριστός. Δν εναι πλς νας νθρώπινος λόγος πο κρύβει μέσα του μία θρησκευτικ εδηση, στω κα τν μεγαλύτερη τν πι συνταρακτική. Πίσω π’ τ νοήματα το Εαγγελίου κρύβεται διος Χριστός, Υἱὸς το Θεο, Λόγος Του. «Τεκνία μου, ος πάλιν δίνω, χρις ο μορφωθε Χριστς ν μν» (Γαλ, 4,19), τονίζει πόστολος Παλος. Πράγματι Χριστός, Λόγος το Θεο, σν μικρ βρέφος ναπτύσσεται μέσα στς καρδις τν νθρώπων. λλωστε διος ησος επε πς μητέρα Του κα δέλφια Του εναι ατο πο κον τ λόγο το Θεο κα τν φαρμόζουν στν ζω τους (Λουκ. 8,21). φαρμογ το λόγου-ντολν το Θεο εναι διάψευστη μαρτυρία πς Χριστς χει μορφωθε μέσα μας.

Πς καταλαβαίνουμε τν καρποφορία το λόγου το Θεο;

γιος Συμεών, Νέος Θεολόγος, φέρνει τ ξς παράδειγμα: Μία γυναίκα πο κυοφορε μέσα της βρέφος, στω κι ν ξωτερικ δν πάρχει κανένα σημεο τς κυοφορίας της στω πς ο πόλοιποι νθρωποι δν ποψιάζονται πς μπορε ν χει κάποιο παιδ στ σπλάγχα της, ατ μως, πειδ κούει τ σκιρτήματά του, εναι πόλυτα βέβαιη τι χει παιδί. Τ διο κι νθρωπος πο δέχθηκε μέσα του τ λόγο το Θεο· καταλαβαίνει πολ καλ τι χει μέσα του τ θρεπτικ σπέρματα το Θεο.

ς πομε μερικ παραδείγματα.νας νθρωπος πρν ν πιστεύσει στ Χριστ ταν γωιστής, ζηλιάρης, νήθικος κα φίλαυτος. Τώρα πο δέχεται μέσα του τ σπέρματα το κηρύγματος, ρχίζει ν παραδέχεται κτς π τν αυτό του κα τος λλους. μαρτήματα πο προηγουμένως τ θεωροσε σήμαντα, τώρα τ πολεμάει. ρχίζει ν κάνει λεημοσύνες κα καταβάλει σκληρς προσπάθειες ν κρατήσει μέσα του, μ τ βοήθεια τν μυστηρίων τς κκλησίας μας, τ φς κα τ χάρη το Χριστο. λλάζει ριζικ κα κατ τρόπο θαυμαστό. Ατ εναι καρποφορία το θείου σπόρου. πλήρης καρποφορία εναι ν δε τ Θε «καθς στιν» (Α΄ ω. 3,2).

"Ο λόγος τοῦ Θεοῦ μένει στὸν αἰώνα καὶ μαζί του καὶ ὁ ἄνθρωπος, ποὺ τὸν ἀκούει καὶ τὸν φυλάει μέσα του".


+ Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης
Διονυσίου Ψαριανού
17 κτωβρίου 1965

γαπητο χριστιανοί,
Σήμερα κκλησία μας ορτάζει κα τιμ τ μνήμη τν γίων κα θεοφόρων πατέρων τς βδόμης οκουμενικς Συνόδου. Στ 787 χρόνια μετ τν γέννηση το Χριστο συνάχθηκαν ο πίσκοποι τς κκλησίας στ Νίκαια τς Βιθυνίας γι τ ζήτημα τς προσκυνήσεως τν γίων εκόνων. Τότε καθώρισαν πίσημα πς τς εκόνες δν τς λατρεύουμε, γιατί λατρεία μόνο στ Θε νήκει, μ τιμητικ τς προσκυνομε, κα προσκύνηση δν εναι γι τν δια τν εκόνα, μ γι τ εκονιζόμενο πρόσωπο. Σύνοδος επε, παίρνοντας τ λόγο π τν γιον Βασίλειο πς « τιμ τς εκόνος π τ πρωτότυπον διαβαίνει». Σήμερα λοιπν στ μνήμη τν γίων πατέρων διαβάζεται τ Εαγγέλιο πο κούσαμε κα πο τ ξαναλέμε τώρα στ δική μας πλ γλώσσα.

Επεν Κύριος τούτη τν παραβολή. Βγκε γεωργς γι ν σπείρη τ σπόρο του. Κα κε πο ατς σπερνε, λλα σπειρι πέσανε πάνω στ δρόμο κα καταπατήθηκαν π τος διαβάτες κα τ φάγαν τ πουλι το ορανο· κι λλα σπειρι πέσανε πάνω στς πέτρες κα μόλις φύτρωσαν ξεράθηκαν, γι τ πο δν εχε κε δροσιά· κι λλα σπειρι πέσανε στ' γκάθια, κα τ' γκάθια φύτρωσαν μαζί τους κα τ 'πνιξαν· κι λλα σπειρι πέσανε στν καλ γ κα φύτρωσαν κι δωκαν καρπ τ να κατό. Κι πάνω σ' τοτα τν ρωτοσαν ο μαθηταί του κι λεγαν· Τί ν ννο ατ παραβολή; Κι κενος επε· Σ σς εναι δοσμένο ν μάθετε τ μυστήρια τς βασιλείας το Θεο, ν στος λλους διδασκαλία γίνεται μ παραβολές, γι ν κοιτάζουν κα ν μν βλέπουν κα ν κον κα ν μν καταλαβαίνουν. Κι κοστε τώρα σες τί ννοε παραβολή. σπόρος εναι λόγος το Θεο. Κα δρόμος, που πάνω σ' ατν πεσε σπόρος, εν' κενοι πο κουσαν, στερα ρχεται διάβολος κα παίρνει τ λόγο π τν καρδιά τους, γι ν μν πιστέψουν κα σωθονε. Κα πέτρες, που πάνω σ' ατς πεσε σπόρος, εναι κενοι πο ταν κούσουν, δέχονται τ λόγο μ χαρά, μ ατο δν χουν βάθος γι ν ριζώση λόγος· πιστεύουνε πρς ρας κα στν καιρ το πειρασμο τ παρατον κα φεύγουν. Κι γκάθια, πού σ' ατ πεσε σπόρος, εναι ατο πο κουσαν τ λόγο, μ πνίγονται π τς μέριμνες το πλούτου κα τς δονς το βίου κα δν κάνουν προκοπή. Κα καλ γ, που μέσα της πεσε σπόρος, εναι ατο πο κουσαν τ λόγο, τν φυλνε σ καλ κι γαθ καρδι κα καρποφορονε μ πομονή. τοτα λέγοντας, τόνιζε· ποιος χει φτι γι ν' κούη, ς κούη.

Θεός, γαπητοί μου δελφοί, εναι γεωργός μας κι μες εμαστε τ χωράφι το Θεο. τσι τ λέει ησος Χριστς στος μαθητάς του· « πατέρας μου εναι γεωργός». τσι τ γράφει κι πόστολος Παλος σ μιά του πιστολή· «εσαστε χωράφι το Θεο». Κα σ τοτο τ χωράφι Θες στειλε Προφτες κι στειλε τελευταα τν Υό του κι σπειραν τ θεο λόγο. Κι στερα ο πόστολοι κι ο Πατέρες τς κκλησίας κι κενοι τ θεο λόγο σπειραν στς καρδις τν νθρώπων, κι κενοι γεωργο κα καλλιεργητς γιναν στ χωράφι το Θεο. Κι μες ο ταπεινοί, πο συνεχίζουμε τ ργο τους, γεωργο κι μες εμαστε κα σπέρνουμε στς καρδις τν νθρώπων τ θεο λόγο.