Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Στην μετάνοια του Ζακχαίου (+Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου)


του μακαριστού Μητροπολίτου
Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελετίου (Καλαμαρά)

πάρχουν κάποια πράγματα πού μς προβληματίζουν πάντοτε πολύ. να πό τά πιό συγκλονιστικά, πού προβληματίζει κόμη καί νθρωπο πό πέτρα, εναι νά φεύγει πό τή ζωή, ξαφνικά καί χωρίς ατία, νας νέος νθρωπος. να παιδί, ς πομε, τότε πού τό καμάρωνε πατέρας καί μητέρα του.

ν βέβαια σκεπτόμαστε βαθειά καί σοβαρά, θάνατος κόμη καί νός κατόχρονου, θά μς συγκλόνιζε.

Θά μς βαζε τήν σκέψη:

Πς πάω; Κάνω καλά; Σκέπτομαι καλά; Βαδίζω καλά; Πο στέκω; Τελειώνουν δ τά πάντα πάρχει αώνια ζωή;

νθρωπος, ντιμέτωπος σέ τέτοια γεγονότα, ρχίζει καί «ψάχνεται». Ψάχνει μέσα καί ξω. Θέλει νά βρε μιά κανοποιητική πάντηση γιά τόν αυτό του...

Πόσες φορές στή ζωή μας, δέν χομε περάσει λοι μας τέτοιους προβληματισμούς; Καί ταν βλέπομε νάλογες δυνηρές καταστάσεις, κουνμε τό κεφάλι καί λέμε γι’ ατόν πού τίς ντιμετωπίζει: «Θεέ μου, κρτα τόν νθρωπο. Βοήθησέ τον. Στήριξέ τον νά τό περάσει σωστά».

Ποιό εναι τό «σωστά»;

Θά τό πομε μέ βάση τό γιο Εαγγέλιο. Τί κούσαμε;


ξίζει τόν κόπο;

νας νθρωπος, Ζακχαος, πολύ πλούσιος καί μέ μεγάλο ξίωμα, κουσε τι περν πό τόν τόπο του Χριστός.

Εχε φτάσει στ’ ατιά του, τι Χριστός κανε πολλά θαύματα, κόμη καί νεκρούς νάσταινε. λλά τό πιό σπουδαο ταν τι κήρυττε τήν αώνια ζωή καί τήν Βασιλεία το Θεο. λεγε μάλιστα, τι νθρωπος δέν μπορε νά ζε ντίθετα στό θέλημα το Θεο καί νά περιμένει νά βρεθε κοντά Του στήν αώνια ζωή.

λα ατά τόν εχαν προβληματίσει τόν Ζακχαο. Εχε ναστατωθε.

Δίκηο εχε!

Ποιός δέν ταράζεται στήν σκέψη, τι κινδυνεύει ντί νά πάει στό φς, νά πάει στό σκοτάδι. ντί νά πάει στήν αώνια χαρά, νά βρεθε στήν αώνια κόλαση.

Καί μέσα στήν ταραχή του, Ζακχαος πρε μιά πόφαση μλλον κανε μιά σκέψη διαφορετική:

–Βρέ, καλά τό σκέπτομαι; ξίζει τόν κόπο νά νησυχ γιά τά μελλούμενα; Γιατί ν τό ποφασίσω καί λλάξω τρόπο ζως, τί θά γίνουν ο διασκεδάσεις μου; Ο χαρές μου; ζωή μου, πού πως τήν κάνω τήν χαίρομαι; Τά χρήματα μου, πως καί ν τά οκονομάω; Πού γεμίζουν κάθε μέρα λο καί πιό πολύ τίς τσέπες μου;

Θά πρέπει λα ατά νά τά φήσω στήν κρη;

Μά εκολα τά φήνει κανείς;

ρχισε λοιπόν νά σκέπτεται: «ξίζει τόν κόπο»;

πό τήν μιά κάτι τόν τρωγε μέσα του. «Δέν πς καλά» το λεγε. πό τήν λλη, κανε τήν σκέψη: «ξίζει τόν κόπο»;

Μή μπορώντας νά τά ξεμπερδέψει, πρε τήν πόφαση νά πάει νά δε τόν Χριστό, «τίς στίν»;

Νά τόν δε καί νά συμπεράνει πό τό παρουσιαστικό του! πό τήν ψη του. Νά διαπιστώσει, ν τά λόγια του καί λα κενα πού λένε τι κάνει, εναι ληθινά καί πρέπει νά τόν προβληματίσουν γιά τήν αώνια ζωή, λλά καί γιά τήν πίγεια πορεία του.

Πγε λοιπόν νά τόν δε, μά πειδή ταν κοντός νέβηκε πάνω σέ μιά συκομουριά.

Τί μς λέει ατό; λοι μας εμαστε πολύ μικροί, προκειμένου νά δομε τόν Χριστό καί νά τόν καταλάβομε.

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Η Σμύρνη εορτάζει την μνήμη του Αγίου Βουκόλου

(Από την εορτή του Αγίου Βουκόλου, στην Σμύρνη, το έτος 2017)


ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Δελτίον Τύπου

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΒΟΥΚΟΛΟΥ

Κατόπιν πρόφρονος ἀδείας τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν θὰ ἑορτασθῇ καὶ ἐφέτος ἡ ἐτησία μνήμη τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, πρώτου Ἐπισκόπου Σμύρνης, ἐν τῷ ἐν Μπασμανὲ Σμύρνης ἱστορικῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Ἁγίων Βουκόλου καί Ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου, ἐπισκόπων Σμύρνης. Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Βουκόλου θὰ ἀχθῇ, ἐφέτος, προεορτίως κατὰ τὸ ἀκόλουθον πρόγραμμα:

Σάββατον, 3 Φεβρουαρίου 2018
Μ. Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν,
Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου                                                     17:00
Τὸν Θεῖον Λόγον θὰ κηρύξῃ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Εὐσέβιος Σπουργίτης,
Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης.

Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018
Ὄρθρος - Ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον,
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ. Ἰωάννου,
ὁ ὁποῖος καὶ θὰ κηρύξῃ τὸν Θεῖον Λόγον                                                      08:30

Κατ' αὐτὴν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ. Ἰωάννης θὰ παραδώσῃ εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Κοινότητα Σμύρνης ἀπότμημα ἐκ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, φυλασσόμενον ὑπὸ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, πρὸς μόνιμον καὶ διηνεκῆ ἁγιασμὸν τῶν πιστῶν αὐτῆς.

Κατὰ τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας θὰ ψάλλῃ χορὸς Ἱεροψαλτῶν ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἰωάννου Π. Χαβιαρλῆ, Λαμπαδαρίου τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Πέτρου Ἄργους.

***


Ἐπίσης τὸ Σάββατον, 3 Φεβρουαρίου 2018, καὶ ὥραν 19.30, ὁ Ρωμαίηκος Πολιτιστικὸς καὶ Πνευματικὸς Σύνδεσμος Σμύρνης διοργανώνει καλλιτεχνικὴν ἐκδήλωσιν εἰς τὴν εὐγενῶς παραχωρουμένην ὑπὸ τοῦ Δήμου Konak Σμύρνης αἴθουσαν ἐκδηλώσεων (Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi), κατὰ τὴν ὁποίαν χορῳδία ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἰωάννου Π. Χαβιαρλῆ θὰ ἀποδώσῃ παραδοσιακὸν μουσικὸν πρόγραμμα.