Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Πρώτη φορά Λειτουργία στον Τσεσμέ (Κρήνη)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ


Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Κρήνην (Çeşme)

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 10ην τρέχοντος μηνός, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, κατόπιν ἀδείας τῶν Ἁρμοδίων Ἀρχῶν, θά τελέσῃ διά πρώτην φοράν τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ προσφάτως ἀνακαινισθέντι Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, ἐν Κρήνῃ (Çeşme), πλησίον τῆς Σμύρνης.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 8ῃ Φεβρουαρίου 2016

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου