Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 2/9/2016

Nikos Manginas/ Amen.gr

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Χειροτονία καί Ἐνθρόνισις τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου
Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται, ὅτι τήν Κυριακήν, 11ην Σεπτεμβρίου, κατά τήν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ Θείαν Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τελεσθήσεται εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.     
Ὡσαύτως ἀνακοινοῦται, ὅτι τό Σάββατον, 24ην Σεπτεμβρίου, καί ὥραν 18.00 ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Βουκόλου Σμύρνης (Διεύθυνσις: Aziz Vukolos Kilisesi, Etiler, 1281 sok 11 A, 35240 Konak - İzmir), θά τελεσθῇ ἐνθρόνισις τοῦ νέου Μητροπολίτου Σμύρνης, παρουσίᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί πολλῶν Ἱεραρχῶν ἔκ τε τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 25ην ἰδίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ ἰδίῳ Ἱερῷ Ναῷ, τῆς ὁποίας θά προεξάρχῃ Οἰκουμνικός Πατριάρχης, θά τελεσθῇ εἰς ἀρχιερέα χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου.
         Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μετά τήν ἐνθρόνισιν ὡς καί μετά τήν θείαν λειτουργίαν.
         Προσκαλοῦνται οἱ δυνάμενοι πιστοί νά συμμετάσχουν καί νά προσευχηθοῦν ὑπέρ τῆς ἄνωθεν ἐνισχύσεως καί ἱκανώσεως τῶν δύο τούτων νέων Ἱεραρχῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.  
         Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 2ᾳ Σεπτεμβρίου 2016
         Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου