Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

30 Σεπτεμβρίου: Κυριακή Β΄ Λουκά

Κυριακή Β΄ Λουκά

Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Γρηγορίου, 
Ἐπισκόπου τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας, τοῦ Φωτιστοῦ.

Ἦχος πλ. δ΄ – Ἑωθινόν ΣΤ΄

Αναγνώσματα 
Ἀπόστολος:«Ὑμεῖς ἐστε ναός Θεοῦ ζῶντος...» (Β΄ Κορ. ς΄ 16-18, ζ΄ 1).

Εὐαγγέλιον:«Καθώς θέλετε, ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι»(Λουκ.ς΄31-36)


Δείτε το Τυπικό από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος
Δείτε το Τυπικό σύμφωνα με την Μοναχική Διάταξη
Δείτε ολόκληρη την ακολουθία του Όρθρου και της Θ. Λειτουργίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου