Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

Ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον σεβασμό της θρησκευτικής διαφορετικότητας και την κατάπαυση της βίας

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐκφράζει τήν βαθεῖαν λύπην του καθώς ἡ ἀνθρωπότης εἰσέρχεται εἰς περίοδον συγχύσεων καί ρευστότητος, χαρακτηριζομένην διά τάς θρησκευτικάς ἐξάρσεις, ἀποτέλεσμα τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἐκδήλωσις βίας, καί διακρινομένην διά τήν ἔλλειψιν σεβασμοῦ πρός τήν θρησκευτικήν διαφορετικότητα. 

Διαβάστε το ανακοινωθέν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου