Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

28η Οκτωβρίου 2012: Κυριακή Ζ΄ ΛουκάΚυριακή: Ζ΄ ΛΟΥΚΑ.

Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου καί Εὐνίκης καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου. 
Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀρσενίου καί Ἀθανασίου, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ ἐξ Ἀνδρούσης Μεσσηνίας. 
Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου τῶν νεομαρτύρων, τῶν ἐν Ρεθύμνῃ μαρτυρησάντων. 
Τοῦ Ἁγίου Ροστισλάβου,  Μεγάλου Φωτιστοῦ Δουκός τῆς Μοραβίας.

Ἦχος δ΄ – Ἑωθινόν Ι΄

Ἀπόστολος: Κυριακῆς κα΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν·«Εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος...» (Γαλ. β΄ 16-20), ή, όπου τελείται η μνήμη της Αγίας Σκέπης, Τῆς Θεοτόκου· «Εἶχεν ἡ πρώτη σκηνή...» (Ἑβρ. θ΄ 1-7). ζήτει τοῦτο τῇ 21ῃ Νοεμβρίου.

Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς ζ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ· «Ἄνθρωπός τις προσ­ῆλθε τῷ Ἰησοῦ...»(Λουκ. η΄ 41-56).
               


Δείτε το Τυπικό από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος

Δείτε το Τυπικό σύμφωνα με την Μοναχική Διάταξη

Δείτε ολόκληρη την ακολουθία του Όρθρου και της Θ. Λειτουργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου