Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά

Του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δορμπαράκη

περισσοτέρως ζηλωτής ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων᾽ (Γαλ. 1, 14)
α. ῾Ο ἀπόστολος Παῦλος στό συγκεκριμένο ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἀπό τήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή ὑπεραμύνεται τῆς γνησιότητας καί τῆς αὐθεντικότητας τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματός του καί τῆς ἀποστολικῆς του ἰδιότητας.

Διαβάστε το κείμενο στο " Ακολουθείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου