Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Εκλογή Επισκόπου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο (Ανακοινωθέν)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ


Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τῆς Τετάρτης, 11ης, μέχρι καί τῆς Παρασκευῆς, 13ης τ. μ. Φεβρουαρίου 2015.

Κατ᾿ αὐτάς θεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα καί ἐλήφθησαν ἐπ' αὐτῶν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.

Κατά τήν τελευταίαν συνεδρίαν,  προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννης Renneteau, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Γαλλοφώνου Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης-Ἁγίας Τριάδος Γενεύης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλβετίας, ἐξελέγη παμψηφεί Βοηθός Ἐπίσκοπος παρ᾿ Αὐτῷ, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Χαριουπόλεως, τόν ὁποῖον Οἰκουμενικός Πατριάρχης θά διαθέσῃ διά τάς ἀνάγκας τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως.


Ἐν τέλει τῆς συνεδρίας ταύτης, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σικάγου κ. Ἰακώβου, ἐκ μέρους τῶν ἀποχωρούντων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί τῇ λήξει τῆς παρούσης συνοδικῆς περιόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου