Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

14 Οκτωβρίου: Κυριακή Δ΄ Λουκά, των Αγίων Πατέρων της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου


Κυριακή Δ΄ ΛΟΥΚΑ. 


Ἦχος β΄ – Ἑωθινόν Η ΄

Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
τῶν ἐν Νικαίᾳ τό δεύτερον συνελθόντων, κατά τῶν Εἰκονομάχων.

Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου καί Κελσίου. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Κοσμᾶ τοῦ Ποιητοῦ, τοῦ Ἁ­γιο­­­πολίτου, Ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ. Ἰγνατίου τοῦ Ἀγαλλιανοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Μηθύμνης (κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λειμῶνος). Παρασκευῆς Ὁσίας, τῆς Ἐπιβατηνῆς.


Ἀπόστολος: Κυριακῆς τῶν Πατέρων· «Πιστός ὁ λόγος...» (Τίτ. γ΄ 8-15), ζήτει τοῦτον τῇ 11ῃ Ὀκτωβρίου.

Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς δ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ· «Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖ­ραι...»(Λουκ. η΄ 5-15).Δείτε το Τυπικό από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος

Δείτε το Τυπικό σύμφωνα με την Μοναχική Διάταξη

Δείτε ολόκληρη την ακολουθία του Όρθρου και της Θ. Λειτουργίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου