Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

7 Οκτωβρίου: Κυριακή Γ΄ Λουκά


Κυριακή: Γ΄ ΛΟΥΚΑ.  Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Σεργίου καί Βάκχου. Πολυχρονίου Ἱερομάρτυρος. Ἰουλιανοῦ Πρεσβυτέρου, Καισαρίου καί Διακόνου, Μαρτύρων. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Ἐρημίτου.

Ἦχος α΄ – Ἑωθινόν Ζ΄.

Ἀπόστολος: Κυριακῆς ιη΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν· «Ὁ σπείρων φειδομένως...» (Β΄ Κορ. θ΄ 6-11).
Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς γ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ· «Ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν...»(Λουκ. ζ΄ 11-16)



Δείτε το Τυπικό από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος
Δείτε το Τυπικό σύμφωνα με την Μοναχική Διάταξη
Δείτε ολόκληρη την ακολουθία του Όρθρου και της Θ. Λειτουργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου