Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Ανακοινωθέν Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Εκκλησία της Τσεχίας και Σλοβακίας


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ν σχέσει πρός τήν ν τ Ατοκεφάλ κκλησί Τσεχίας καί Σλοβακίας κρατοσαν σήμερον κατάστασιν, κ το Οκουμενικο Πατριαρχείου δηλονται τά κόλουθα:
            1.- γενομένη ς γένετο κλογή το νέου Προκαθημένου τς ν λόγ κκλησίας μετά τήν κ το θρόνου ατο παραίτησιν το ρχιεπισκόπου κ. Χριστοφόρου δέν τυχεν εσέτι ναγνωρίσεως πό το Οκουμενικο Πατριαρχείου καί λλων ρθοδόξων Ατοκεφάλων κκλησιν νεκα διαπιστωθεισν κανονικς φύσεως νωμαλιν περί τήν κλογήν ταύτην.
            2.- ς κ τούτου, οαδήποτε κανονική πρξις ν τ ν λόγ κκλησί πό τς κ τς ς νω κλογς προκυψάσης συνθέσεως τς εραρχίας ατς τυγχάνει ντικανονική καί δέν ναγνωρίζεται πό το Οκουμενικο Πατριαρχείου.
            3.- Τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον, ς Μήτηρ κκλησία τς περί ς λόγος κκλησίας, παραμένει τοιμον νά συμβάλ ες τήν κανονικήν ξομάλυνσιν τς, ς μή φελε, προκυψάσης καταστάσεως ν ατ καί καλε πάσας τάς μπλεκομένας μερίδας πως συνεχίσουν τάς μετ᾿ ατο συνομιλίας πρός ξεύρεσιν τς νδεδειγμένης λύσεως, ποφεύγουσαι πσαν νέργειαν δυναμένην νά περιπλέξ τι μλλον τήν φισταμένην δυσάρεστον κατάστασιν ν τ κκλησί ταύτ.

ν τος Πατριαρχεοις, τ 1 πριλίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου