Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Ανακοινωθέν Οικουμενικού Πατριαρχείου


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ


            Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τῆς Κυριακῆς, 4ης, μέχρι καί τῆς Τρίτης, 6ης τ. μΜαΐου 2014.

Ἐν ἀρχῇ τῆς πρώτης συνεδρίας, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κυρίου Δημητρίου, ἐκ μέρους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αἱ εἰθισμέναι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις, ἐπί ταῖς διαγενομέναις ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Πάσχα.

Κατά τάς συνεδρίας ταύτας, ἐξητάσθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.
                                                                      
                        Ἐκ τοῦ Γραφείου.


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

            Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Δευτέραν, 5ην Μαΐου 2014 πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.
            Κατ᾿ αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, μετέθεσε τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κύριον Παῦλον εἰς  τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἀμασείας, εἰς πλήρωσιν δέ τῆς οὑτωσί κενωθείσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας ἐξέλεξε παμψηφεί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κλέοπαν Στρογγύλην, κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βοστώνης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

                                                               Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου