Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

ΠΩΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΑΡΚΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥΓέροντος Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου


Ο Θεός δάνεισε στον Χριστό την σάρκα της Παναγίας. Εδέχθη η Παναγία να υπηρετήσει το μυστήριο της σαρκώσεως του Υιού, δανείζοντας την σάρκα της στον Χριστό και λαμβάνοντας την θεότητά του. Εμείς δίνομε την σάρκα μας διά της θελήσεώς μας, διά της δουλείας μας, διά της εφαρμογής των εντολών του Θεού, διά της ταπεινώσεως, διά της υπακοής, διά της νηστείας, της προσευχής, της γονυκλισίας, και παίρνομε την θεότητά του πνευματικά και αληθινά, όχι όμως όπως η Παναγία. Παίρνομε την θεότητα του Χριστού σαρκωμένη και την σάρκα του θεωμένη. Και όταν είμαστε επάνω στον σταυρό, όπως ο ληστής, ή όπως ο τελώνης, ο άσωτος, ο Φαρισαίος, κανείς δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να πούμε: Θεέ μου, αφού μου έδωσες την θεότητά σου, τώρα σώσε με. Μόλις το πούμε, αλλάζουν οι προϋποθέσεις της ζωής μας, και η πνευματική ζωή γίνεται τόσο εύκολη, γιατί η "δύναμις του Υψίστου" μπαίνει μέσα μας και κάνει τα πάντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου