Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

+Κοζάνης Διονύσιος: "Ὅποιος ἀγαπᾶ καί εὐγνωμονεῖ δὲν χάνεται."


+ Διονυσίου Ψαριανού
Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης
16 ανουαρίου 1966

γαπητο χριστιανοί,

Πολλς θεραπεες ρρώστων καμε Κύριος στ χρόνια πο κράτησε τ δημόσιο ργο του δ στ γ. Κα κπληρώθηκε τότε προφητεία πο λέγει πς «ατς πρε πάνω του τς σθένειές μας κα σήκωσε τς ρρώστιες μας». Κα δν τ λέγει βέβαια Προφήτης τοτο μόνο γι τς σωματικές μας ρρώστιες, μ πι πολ κα γι τς ψυχικές μας σθένειες, γιατί Κύριος εναι τωόντι ατρς τν ψυχν κα τν σωμάτων μας. Μς λέγει λοιπν κα σήμερα τ ερ Εαγγέλιο γι τ θαμα το ησο Χριστο, τότε πο καμε καλά τος δέκα λεπρούς, θεν ς κούσουμε τώρα στ δική μας πλ γλώσσα πς εαγγελιστς Λουκς μς στορε τοτο τ θαμα.

κενον τν καιρό, κε πο μπαινε ησος σ κάποιο χωριό, τν συνάντησαν δέκα λεπρο νθρωποι, πο ξαιτίας τς ρρώστιας τους στάθηκαν μακρυά. Ατο λοιπν βαλαν τ φωνή, λέγοντας. Διδάσκαλε ησο, λυπήσου μας. Κι ταν τος εδε ησος, τος επε· πηγαίνετε ν δείξετε τος αυτούς σας στος ερες. Κι γινε κε πο ατο πήγαιναν, καθαρίσθηκαν. Κι νας π' ατούς, ταν εδε πο γιατρεύθηκε, γύρισε δοξάζοντας μ φων μεγάλη τ Θεό, κι πεσε μπρούμυτα στ πόδια το ησο εχαριστώντας τον· κι ατς ταν Σαμαρείτης. Τότε ποκρίθηκε ησος κα επε· μ κα oι δέκα δν καθαρίσθηκαν; Μ ο ννέα πο εναι; Δν βρέθηκαν ν γυρίσουν γι ν δώσουν δόξα στ Θε παρ μόνο τοτος λλογενής; Κα το επε· σήκω κα πήγαινε· πίστη σου σ σωσε.

Στ τελευταα παραπάνω λόγια, γαπητοί μου δελφοί, φαίνεται σν κα ν παραπονται ησος, μ στ' λήθεια λέγχει Θες τν χαριστία τν νθρώπων. Γιατί o ννέα λεπρο δειξαν τωόντι μεγάλη χαριστία στν εεργέτη τους ησο Χριστό. Ατο ο νθρωποι θ πρέπει βέβαια ν εχαν κάποια πίστη, μ δν εχαν στν ψυχ τους ασθημα εγνωμοσύνης. Εχαν πίστη, μ δν εχαν γάπη, γιατί εγνωμοσύνη στ βάθος δν εναι παρ γάπη. Κα τ λέγει καθαρ πόστολος Παλος πς τίποτα δν εμαστε, ταν δν χουμε γάπη κι ς χουμε τόση πίστη, πο ν μετακινάη κα τ βουνά.

Κα πς τ ξέρουμε, θ πς, πς ο ννέα λεπρο εχαν πίστη; Πρτα τος βλέπουμε ν φωνάζουν κα ν παρακαλον γι ν τος λυπηθ Χριστός. Ατ φανερώνει πς εχαν κάποια πίστη κα γι' ατ παρακαλοσαν. ρρώστια κι πόνος μαλακώνουν τν νθρωπο κα τν πλησιάζουνε στ Θεό, ν κα ο δέκα λεπρο δν ξεραν πς ησος ταν Θεός, μ τν βλεπαν μόνο σν ναν νθρωπο μ θεϊκ δύναμη. πειτα ο ννέα λεπροί, ταν πραν τν ντολ ν πνε στος ερες, ξεκίνησαν χωρς δισταγμ κα μ' μπιστοσύνη στ λόγο το Χριστο. Κι κε πο πήγαιναν εδαν πς καθαρίσθηκαν π τν ρρώστια τους. Δν θ γινότανε λοιπν τ θαμα, ν ταν κα δν εχαν πίστη. Μ επαμε πς ο ννέα λεπρο εχαν κάποια πίστη, μ δν δειξαν εγνωμοσύνη, πο θ π πς δν εχαν γάπη.

Τέτοια λειψ πίστη, χριστιανοί μου, χουνε πολλοί. ταν εναι στν νάγκη, τρέχουνε στ Θε κα κλανε μ θερμ δάκρυα κα ζητονε τ θεο λεος. ταν περάση νάγκη κι ταν λάβουνε τν εεργεσία, τότε ξεχνονε τν εεργέτη. Κι χι μόνο τν ξεχνονε, μ κα τν βλασφημονε κα τν βρίζουνε. Κι φο τέτοια κάνουν ο χάριστοι στ Θεό, τ δια κα χειρότερα κάνουν κα στος νθρώπους. Κα λένε πς χουν πίστη κα δείχνουν πς εναι καλο χριστιανοί, μ σν δν χουν καλωσύνη κι γάπη κα δν ασθάνονται εγνωμοσύνη σ κείνους πο τος κάνουνε καλό, δν εναι τίποτα. Χριστς γι τν τέτοια λειψ πίστη, πο δν ξέρει τν γάπη κα ξεχνάει τν εγνωμοσύνη, επε πικρ λόγια, πως τ' κούσαμε σήμερα στ γιο Εαγγέλιο.

Μ ησος Χριστός, γαπητοί μου δελφοί, πως καταδίκασε τν χαριστία στ πρόσωπο τν ννέα λεπρν, τσι κι δικαίωσε τν εγνωμοσύνη στ πρόσωπο το νός. Γιατί μέσα στος ννέα χάριστους βρέθηκε νας εγνώμονας. Ν παραδεχθομε τάχα πς τούτη εναι ναλογία; Πς νας στος δέκα βρίσκεται ν 'χη εγνωμοσύνη κι ννέα εν' χάριστοι; ς μν τ πομε ατό, μόνο ς παραδεχθομε γενικ πς ρετ στν κόσμο εναι πάντα λιγοστή. Τ επε Χριστς πς πολλο εναι ο κλητοί, μ λίγοι ο κλεκτοί, πο πάει ν π πς κι ο χάριστοι πλεονάζουνε μεταξύ μας, πς εναι πάντα λιγοστο σοι χουνε μέσα τους ασθημα εγνωμοσύνης. Κα πρέπει ν ξέρουμε, χριστιανοί μου, πς που δν πάρχει εγνωμοσύνη δν θ βρομε κι λλη καμι π τς ρετές. εγνωμοσύνη εναι πρωταρχικ ρετή, εναι ρετ πο γεννάει μία μία τς λλες ρετές· ν πς μως γι τν χαριστία, ατ που πάρχει παίρνει μαζί της κι λες τς λλες κακίες. Ν μ φοβσαι τν νθρωπο πο ξέρει ν εγνωμον, ς εναι ξένος, ς εναι λλόφυλος, ς εναι κι χθρός. λλόφυλος ταν Σαμαρείτης κι μως ατς σώθηκε μέσα στος δέκα λεπρος κι ς ταν ο λλοι ννέα ουδαοι. Γιατί Χριστς δν επε σ' τοτο τν εγνώμονα Σαμαρείτη· «πήγαινε κα πίστις σου σ' καμε καλά». Μ το επε· «Πήγαινε κα πίστη σου σ σωσε». Ατ πο γινε στν εγνώμονα Σαμαρείτη κι ατ πο επε Χριστς εναι πολ περισσότερο π τ θεραπεία τς σωματικς του ρρώστιας· εναι σωτηρία τς ψυχς του. Ο ννέα μόνο πο θεραπεύθηκαν, νας σώθηκε. Κι Χριστς επε πς τν σωσε πίστη του, πο δν ταν πίστη λειψή, μ πίστη σωστ κι ληθινή, συνταιριασμένη μ τν εγνωμοσύνη κα τν γάπη. νας τοτος δν ξερε μόνο ν παρακαλ μ πίστη, μ ξερε κα ν πιστεύη μ' εγνωμοσύνη. Ο ννέα βρκαν τ Χριστ γι ν τν παρακαλέσουν, μ δν βρέθηκαν στερα γι ν τν εχαριστήσουν. Ο ννέα δν βρέθηκαν, νας ταν παρών, γιατί πως τ επαμε κι λλη φορά, γάπη εναι παρουσία. ποιος γαπ, ποιος εγνωμονε δν χάνεται, μ εναι πάντα παρών· πίστη του τν δηγάει ν βρίσκη τ Θε κι εγνωμοσύνη του τν φέρνει ν βρίσκεται πάντα νώπιον το Θεο.

γαπητο χριστιανοί,


Σ μιά του πιστολ πόστολος Παλος γράφει· «Εχαριστετε πάντοτε πρ πάντων», πο θ π ν εχαριστομε τ Θε κα πατέρα μας γι λα πο μς δίνει· γιατί λα συνεργονε στ σωτηρία μας, φτάνει μόνο μες ν ξέρουμε ν τ δεχθομε. ς χουμε τ λοιπν εγνωμοσύνη στ Θε κι ς εμαστε κα μεταξ μας εγνώμονες κι ς εναι πάντα στ χείλη μας δοξολογία τν γίων· «Δόξα τ Θε πάντων νεκεν». μήν.

1 σχόλιο:

  1. Γεια σας και Ευτυχισμένο το νέο έτος σε όλους!
    Είμαι εδώ να σας πω ότι είμαι ένα άτομο και ότι μπορώ να χορηγήσει δάνεια κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να χρηματοδοτικής συνδρομής. Αυτό είναι ένα δάνειο, μεταξύ ατόμου με απλές συνθήκες και ειδικά για το γεγονός αυτό είναι κατασκευασμένα ορισμένες διατάξεις για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Μου επιτόκιο κατά τη διάρκεια του δανείου είναι 3% και η αποπληρωμή γίνεται σε μηνιαία βάση, εάν κάθε φορά που σας ενδιαφέρουν, επικοινωνήστε μαζί μου μέσω e-mail: geogialuiza@gmail.com
    Σας ευχαριστώ και τις καλύτερες ευχές μου σε όλους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή