Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Εις μνημόσυνο Γέροντος Αμφιλοχίου Μακρή (+16/4/1970)


Εις μνημόσυνο
Γέροντος Αμφιλοχίου Μακρή (+16/4/1970)

Περί Προσευχής

- Πηγή: Ελευθερίου Ν. Χρυσοχόου, Ορθόδοξη Ανθολογία, τόμος 1ος: Προσευχή, εκδ. Κιβωτός της Ορθοδοξίας, Αθήνα Μάρτιος 2016 -

Πολύ επιθυμώ να έχης τακτική προσευχή και λίγη αλλά τακτική μελέτη· διότι η προσευχή και η μελέτη είναι τα δύο στηρίγματα της ψυχής.

Πάμε, παιδί μου, να προσευχηθούμε και ο νους μας γυρίζει εδώ και ‘κει. Ανάλογα με τις διαθέσεις μας, μας φορτώνει ο σατανάς, σαν τα υποζύγια και μας πάει όπου θέλει. Ενώ αντιθέτως, όταν το υποζύγιο είναι ήρεμο, ούτε δαγκάνει ούτε κλωτσάει, αλλά στέκει τόσο καλά τον κύριο του, έτοιμο να κάνη ο,τιδήποτε.

Ας γονατίζουμε. Ένα – δυο δάκρυα, ένα – δυο λόγια, πόσο μας ανακουφίζουν! Και η πατρική Του καρδιά μας δέχεται!

Το τηλεγράφημα, παιδί μου, που στέλνουμε στον ουρανό, πηγαίνει πολύ γρηγορώτερα από τα επίγεια τηλεγραφήματα.

Μεταλαμβάνετε συχνά, προσεύχεσθε θερμά, υπομένετε και θα ιδήτε χέρι δυνατό να σας κρατά.

Εν ώρα πειρασμού, πρέπει να έχωμεν υπομονήν και προσευχή. Ο πειρασμός ξέρετε τι μάστορας είναι; Τα ελάχιστα τα κάνει μεγάλα. Ξέρει τόσες τέχνες. Φέρνει τον άνθρωπο σε αμφιβολία. Όταν δοκιμάζει κανείς πειρασμούς, διαπιστώνει την αδυναμία του, ταπεινούται και ελκύει ην χάριν του Θεού.

Αι καρδίαι σας να γίνουν θυμιατήρια, που θ’ ανεβαίνη η προσευχή σας εις τον θρόνον του Θεού.

Ο άνθρωπος που αγαπά πνευματικώς, αισθάνεται προσευχόμενος, ότι ευρίσκεται εντός του Θεού και του αδελφού του. Λυπάται όταν δεν πορεύεται καλώς ο αδελφός του και προσεύχεται διά την πρόοδον του.

Όσον μπορείτε να καλλιεργήσετε την αγάπη προς το πρόσωπον του Χριστού σε τέτοιο σημείον, όπου, όταν προφέρετε το όνομά Του, να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια σας. Η καρδιά σας πρέπει να καίγεται πραγματικά. Τότε Αυτός θα γίνη ο Δάσκαλός σας. Αυτός θα είναι οδηγός σας, ο Αδελφός σας, ο Πατέρας σας και ο Γέροντάς σας.

Την βραδυνή προσευχή να μην την αμελής. Να προσεύχεσαι με διάθεσιν, όπως εκείνοι που πηγαίνουν σε συμπόσιον. Αυτοί είναι ξύπνιοι και αισθάνονται όλο χαρά. Έτσι και συ, αφού πρόκειται να ομιλήσης με τον Νυμφίο σου να μην ακούς, όταν σου λέγη ο πειρασμός διάφορα για να σε εμποδίση, γιατί ξέρεις έχομεν ένα που ενδιαφέρεται πολύ για μας.

Η προσευχή είναι χάρις. Την δίνει ο Θεός, όταν υπ Πάτμος. (εγΙ. Μονsue uerm;a, ypom;enete kai ua id;hte άρχη ζήλος και ταπείνωση.

Όλα τα ζητήματα σου να τ’ αφήσης στα χέρια του Θεού. Ό,τι θέλεις να το ζητάς σαν το παιδί από τον πατέρα του.

Όταν θα ιδήτε τα δάκρυα στην προσευχή, τότε είναι επίσκεψις Θεού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου