Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Anthony Bloom: "Τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο ἐμπεριέχει ὅλα ὅσα ἀποτελοῦν τὸν τρόπο ζωῆς τοῦ χριστιανοῦ"


+ Αντώνιος Μητροπολίτης Σουρόζ
Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh)
30 Νοεμβρίου 1997


ν συντομί, τ σημεριν Εαγγέλιο μπεριέχει λα σα ποτελον τν τρόπο ζως το χριστιανο.

πρώτη ντολ εναι τι θ πρέπει ν’ γαπμε τ Θε μ λη μας τν καρδιά, μ λη μας τ διάνοια, μ λη μας τ δύναμη, μ λόκληρη τν παρξή μας κα τν πλησίον μας ς τν αυτν μας. Τ ν’ γαπμε σημαίνει ν προτιμομε λα σα εναι γαπητ στ γαπώμενο πρόσωπο, π’ ατ πο εναι γαπητ σέ μς. Τ ν’ γαπμε τ Θε σημαίνει τι θ πρέπει ν ζήσουμε, κα ν εμαστε ληθιν τσι στε Ατς ν μπορε ν εναι εχαριστημένος π’ ατ πο εμαστε, τι δν θ πρέπει ν πάρχει τίποτα ξένο σ Ατν στς ζωές μας.

Κα τότε ρχεται δεύτερη ντολή, τν ποία δν κατανοοσε νομικός: τι θ πρέπει ν’ γαπμε τν πλησίον μας πως τν αυτό μας. Ν ξανα-γαπήσουμε τν πλησίον μας, ξεχνώντας τν αυτό μας. Πολ συχν νομίζουμε τι εμαστε ξιοι χριστιανοί, ν ασθανόμαστε μία ζεστασι στν καρδιά μας, νομίζουμε τι γαπμε τ Θεό. μως ατ δν εναι ρκετό. δοκιμασία ατς τς γάπης εναι μοιρασι τς μοναδικς γάπης το Θεο μ τν καθένα π τος συνανθρώπους μας.

Θυμμαι μι θλιβερ στιγμ στ ζωή, ταν πατέρας μου μ ρώτησε ποι εναι τ νειρο τς ζως μου, μουν νέος τότε, κι γ επα: «Ν εμαι μόνο μ τ Θεό», κα ατς μ κοίταξε λυπημένα κα μο επε: Δν χεις ρχίσει κόμη ν γίνεσαι χριστιανός. πειδ ν γαπμε τν Θε πρέπει ν μοιραζόμαστε μαζί του λες τς φροντίδες του γι λόκληρο τν κόσμο κα γι κάθε πρόσωπο ξεχωριστ σ’ ατ τν κόσμο.

ς λάβουμε πόψη μας λοιπν σν γνώμονα ατ τ σύντομο γεγονς στ ζω το Χριστο κα στν παραβολή. Δν θ μπορέσουμε ν καταλάβουμε ποτ πόσο πολ γαπμε τ Χριστό. Εναι δύσκολο, γιατί εναι τόσο εκολο ν ξεγελάσεις κάποιον. κόμα κι ταν λέμε τι γαπμε κάποιον, μπορε ν ρθει μία στιγμ γωισμο, διαφωνίας, νας καυγς μπορε ν τελειώσει, τουλάχιστον γι λίγο, μία κοινή μας φιλία κα ζεστασι.

πάρχει στόσο να ντικειμενικ κριτήριο. Πς συμπεριφέρεσαι στν πλησίον; Τί σημαίνει ατς γι σένα; ν δν σημαίνει τίποτα, ν εναι νας περαστικός, ν εναι πλ κάποιος στ δρόμο σου, ν εναι κάποιος πο μπορε ν τραβήξει τν προσοχή σου, ταν σ εσαι σ καλ διάθεση, τότε δν ρχίσαμε ν’ γαπμε τ Θε κα τν κόσμο μαζ μ’ Ατόν.

ς τ ναλογιστομε λοιπόν, ς κάνουμε στος αυτος μας σχετικς ρωτήσεις, κα ς διορθώσουμε τ ζωή μας. μήν.(πόδοση στν νεοελληνικ www.agiazoni.gr)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου