Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Η απληστία του ανθρώπου


Ιωήλ Φραγκάκου
Μητροπολίτου Εδέσσης

«Τί ποιήσω, τι οκ χω πο συνάξω τος καρπούς μου;»

Κύριος ξαιτίας μις ρωτήσεως κάποιου γι κληρονομικς ποθέσεις μ τν δελφό του επε «τι οκ ν τ περισσεύειν τιν ζω ατο στιν κ τν παρχόντων ατο» (Λουκ. 12,15), δηλ. κι ν χει κάποιος φθονία, τ πλούτη του δν το δίνουν ζωή. νθρώπινη ζω δ συμπαρεκτείνεται μ τ νθρώπινα πλούτη. Στ συνέχεια γι ν στηρίξει τ διαπίστωσή Του ατ Κύριος επε τν παραβολ το φρονος κα πληστου πλουσίου. ς δομε τ σημεα τς πληστίας του.

Τ σημεα τς πληστίας το πλουσίου.

Πρτα πρτα στν παραβολ φαίνεται εσπλαχνία το Θεο. Δν εφόρησε κάποιο χωράφι το πλουσίου, λλ « χώρα» (π. π. στίχ. 16). λα τ κτήματά του τ χρονι κείνη ταν καρποφόρα. Μπροστ στ ναμενόμενα γαθ πο πρόκειτο ν λάβει πληστος κενος νθρωπος, συμπεριφέρθηκε νόητα. Καταλήφθηκε π πληστους λογισμούς. Θέλοντας ν μαζέψει λους τος καρπος του ξαιτίας τς πλεονεξίας του κα μν μπορώντας, πειδ γκος τν γαθν ταν μεγάλος, «ξαπορεται κα στεναχωρεται, ς γαν πένης, γαν πλούσιος», δηλ. στενοχωριέται σν εναι πάρα πολ φτωχός, κενος πο ταν πολ πλούσιος, τονίζει Εθύμιος Ζιγαβηνός. πρεπε ν δώσει τος παλαιος καρπος στος πτωχος ν εχαριστήσει τ Θε γι τν εφορία. Τίποτε π τ δύο δν κανε. Δν κατάλαβε πς Θες το δωσε τόσα γαθ χι γι ν τρώγει ατός, λλ κα γι τος νδεες κα τος νήμπορους. Τ τι εφόρησε χώρα του δείχνει τ βάθος το πλούτου του. Ατς πο εχε τόσο πλοτο, φωνάζει σν φτωχός. Θες δωσε γαθ κι νθρωπος πάντησε μ πληστία.

ντύπωση προκαλε κα τρόπος πο μιλε. Λέγει: «Ο ποθκες μου, ο καρποί μου, τ γαθά μου, τ γεννήματά μου· « ψυχή μου, φάγε, πίε, εφραίνου» (π. π. στίχ. 17 κα ξ.). νθρωπος ατς φαίνεται στν παραβολ σν ν μν χει συγγενες, οκογένεια, παιδιά, γνωστος κα οκείους. Μόνο γι τν αυτ του κάνει λόγο. Σν ν λέγει: «Οδένα χω κοινωνόν, οδένα μεριστν ποιομαι, ο το Θεο εσιν, λλ’ μά, μόνος ον πολαύσω» (γιος Θεοφύλακτος), δηλ. «δν χω κανέναν πο ν συμμεριστε τ πλούτη μου, κανένας δ θ τ μοιραστε μαζί μου, δν εναι το Θεο, λλ δικά μου, μόνος μου θ τ πολαύσω». πληστία κάνει τν νθρωπο ν στεγνώσει π κάθε νθρώπινο ασθημα. Διαλύει συγγενικος δεσμος κα ποξενώνει τος νθρώπους π τ κοινωνικ σύνολο.

λλο σημεο τς πληστίας το πλουσίου εναι ο πιθυμίες του γι τ μέλλον. Τ φαγητό, εωχία κα πόλαυση ταν τ μόνα πο πιθυμοσε, ταν θ μάζευε τν πλοτο. Σημειώνει γιος Κύριλλος λεξανδρείας πς μ τ λέξη «εφραίνου» ποδηλώνονται τ πογάστρια πάθη· «κολουθε γρ τ κόρ τ φροδίσια», δηλ. κολουθον τν κόρο (τν πληθώρα τν γαθν) τ φροδίσια πάθη. Πράγματι τ σαρκικ πάθη πολλς φορς συμβαδίζουν μ τν πλησμον (χόρτασμα) τν λικν γαθν κα μάλιστα τς γαστριμαργίας. Ο Πατέρες τς κκλησίας μς λέγουν πς γαστριμαργία εναι μητέρα τς πορνείας. Μετ π φαγοπότια κα κραιπάλες κα μέθες εναι συνηθισμένο φαινόμενο ν πέφτουν ο συμμετέχοντες σ τέτοιες καταστάσεις στν πορνεία. πληστία καταστρέφει τν νθρωπο.

Εναι μεγάλο πάθος πληστία.

ερς Χρυσόστομος σ μία μιλία του γράφει πς τ πάθη πο πολεμον τν νθρωπο εναι πλεονεξία, κολασία κα κακ πιθυμία· «Τ τυραννοντα μάλιστα τ τν νθρώπων γένος,τατά στι· πλεονεξία κα κολασία κα πιθυμία κακή». πλεονέκτης, πο εναι εδωλολάτρης (φεσ. 5,5), δν εναι ποτ ερηνικός. Πάντοτε εναι στν ταραχή. Μηχανεύεται τρόπους νόμιμους νόμους γι ν συλλέξει περισσότερα γαθ στ ζωή του. Εναι καχύποπτος γιατί δν μπιστεύεται κανέναν π τος οκείους του γνωστος , κόμη, κι κείνους πο τν πλησιάζουν μ καλ πρόθεση. λους τος ποψιάζεται κα τος ντιμετωπίζει μ μφιβολία. Φοβται μήπως τν δικήσουν τν ζημιώσουν. πληστος δν μπορε ν χει καθαρ νοήματα κα καρδιά. Κύριος επε πς μέσα π τν καρδι το μαρτωλο νθρώπου κπορεύονται μεταξ λλων κα «πλεονεξίαι» (Μάρκ. 7,22). Μάλιστα τονίζει πς λα ατ «κοινο τν νθρωπον» (π. π. στίχ. 23), δηλ. μολύνουν τν νθρωπο. πλεονεξία μς πομακρύνει π τ Θε κα τος νθρώπους, μς ποθηριώνει.

δελφοί μου,

Τ πάθος τς πληστίας κάνει τν νθρωπο ν μν χει μπιστοσύνη στ Θεό, λλ στ χρήματα κα τ λικ γαθά. πλεονεξία εναι ντως μι εδωλολατρία. Σ πολλος χει ποκαταστήσει τν πρόνοια το Θεο. ς παναστήσουμε ναντίον το αυτο μας κα ς ναζητήσουμε τ χάρη το Θεο, πο εναι πλοτος συλος κα θησαυρς «νέκλειπτος» (Λουκ. 12,33). Εναι γαθ πο χει πάντοτε τν ξία του κα κενο πο κατ’ ξοχν πάντοτε χουμε νάγκη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου