Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

13 Οκτωβρίου, Κυριακή Δ΄ Λουκά: Τυπικό13η Οκτωβρίου 2013

Κ υ ρ ι α κ ή  Δ΄  Λ Ο Υ Κ Α

Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν ἐν Νικαίᾳ 
τό δεύτερον συνελθόντων, κατά τῶν Εἰκονομάχων. 
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κάρπου καί Παπύλου. 
Ἀγαθοδώρου καί Ἀγαθονίκης. 
Βενιαμίν Διακόνου καί τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Χρυσῆς Μογλενῶν. 
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μελετίου τοῦ Πηγᾶ, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.

Ἦχος βαρύς – Ἑωθινόν Ε΄


Ἀπόστολος: Κυριακῆς τῶν Πατέρων· «Πιστός ὁ λόγος...» (Τίτ. γ΄ 8-15), 
ζήτει τοῦτον τῇ 11ῃ Ὀκτωβρίου.

Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς δ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ· «Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι...»
(Λουκ. η΄ 5-15).Δείτε το Τυπικό από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος

Δείτε το Τυπικό σύμφωνα με την Μοναχική Διάταξη

Δείτε ολόκληρη την ακολουθία του Όρθρου και της Θ. Λειτουργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου