Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

20 Οκτωβρίου - Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά: Τυπικό


20η Οκτωβρίου 2013

Κ υ ρ ι α κ ή  Σ Τ΄  Λ Ο Υ Κ Α

Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου, 
τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος 
καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ. 
Τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Ἀνδρονίκου.

Ἦχος πλ. δ΄ – Ἑωθινόν ΣΤ΄

Ἀπόστολος: Κυριακῆς ιζ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν˙ «Ὑμεῖς ἐστε ναός Θεοῦ ζῶντος...» (Β΄ Κορ. ς΄ 16-18, ζ΄ 1).
Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς ς΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ· «Ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τήν χώραν...»(Λουκ. η΄ 27-39).


Δείτε το Τυπικό από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος

Δείτε το Τυπικό σύμφωνα με την Μοναχική Διάταξη

Δείτε ολόκληρη την ακολουθία του Όρθρου και της Θ. Λειτουργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου