Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Η λαμπρή Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στο Πρωτάτο (ΦΩΤΟ)
των Νίκου Μαγγίνα και Αντώνη Τριανταφύλλου

Με την πανηγυρική Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στο Ναό του Πρωτάτου στις Καρυές κορυφώθηκαν οι εορταστικές και λατρευτικές εκδηλώσεις για την επέτειο των 100 ετών από την οριστική ενσωμάτωση της Αθωνικής Μοναστικής Πολιτείας στον κορμό του Ελληνικού κράτους.
Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Ιταλίας Γεννάδιος, Τρανουπόλεως Γερμανός, Μύρων Χρυσόστομος και ο Επίσκοπος Σινώπης Αθηναγόρας ενώ παρέστη συμπροσευχόμενος ο Επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος. Επίσης συλλειτούργησαν οι Ηγούμενοι των Ιερών Μονών του Άθω.
Στην αντιφώνησή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στη μνήμη «των απλοϊκών εκείνων μοναχών, οι οποίοι, δια του Ψηφίσματός των, διετράνωσαν την επιθυμίαν των όπως ο τόπος ούτος του Αγίου Όρους διατηρηθή ηνωμένος μετά του Ορθοδόξου Ελληνικού Κράτους και μη υπαχθή εις την αρμοδιότητα άλλων πολιτικών σχηματισμών, ως επεδίωκον οι τότε «ισχυροί της γης».
Όπως σημείωσε για τους Πατέρες που υπέγραψαν το ψήφισμα «διέβλεπον ότι η πολιτειακή υπαγωγή του Αγίου Όρους εις νεοφανείς πολιτικούς σχηματισμούς θα ενείχε κινδύνους συνεχών πολιτικών αμφισβητήσεων, αι οποίαι θα διετάρασσον  την ειρήνην και θα προεκάλουν διχοστασίας μεταξύ των μοναχών. Την θέσιν αυτών ταύτην επηυλόγησεν η Γερόντισσα του Τόπου τούτου Κυρία Θεοτόκος, ενώπιον και υπό την Χάριν και Σκέπην της αγίας Εικόνος Της, της και σήμερον προσκυνουμένης υπό πάντων ημών, της θαυματουργού, λέγομεν, Ιεράς Εικόνος του «Άξιόν εστιν», υφ  ἣν και ελήφθησαν αι ιεραί και ιστορικαί εκείναι αποφάσεις. Και ούτω, το Άγιον Όρος ενεσωματώθη οριστικώς εις το Ορθόδοξον Ελληνικόν Κράτος, διατηρήσαν όμως εν ταυτώ την αυτονομίαν του, το πανάρχαιον πνευματικόν και κανονικόν καθεστώς αυτού και πολλά αναφαίρετα προνόμια, των οποίων, μετά λύπης και αγωνίας παρακολουθούμεν ότι επιδιώκεται σήμερον η αφαίρεσις και η κατάργησις».
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε το Μνημόσυνο των Πατέρων που προ εκατό ετών υπέγραψαν το Ιερό Ψήφισμα, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη λιτανεία της εφέστιας εικόνας της Παναγίας «Άξιον Εστι» γύρω από το ναό του Πρωτάτου, την οποία κρατούσαν εναλλάξ οι Αντιπρόσωποι των Ιερών Μονών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο AMEN.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου