Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

16 Δεκεμβρίου: Κυριακή ΙΑ΄ Λουκά. Κυριακή των Αγίων Προπατόρων


Κ υ ρ ι α κ ή  Ι Α΄  Λ Ο Υ Κ Α

Τῶν Ἁγίων Προπατόρων. 
Τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου, 
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. 
Τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης, Κτητορίσσης τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας (883).
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 
Χρυσοβέργη καί Μέμνωνος, Ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου.

Ἦχος γ΄ – Ἑωθινόν ΣΤ΄

Ἀπόστολος: Κυριακῆς τῶν Προπατόρων· «Ὅταν ὁ Χριστός φανερωθῇ...» (Κολασ. γ΄ 4-11), ζήτει τοῦτον τῇ Κυριακῇ κθ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν.

Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς ια΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ˙ «Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα...» (Λουκ. ιδ΄ 16-24)Δείτε το Τυπικό από το Ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Δείτε το Τυπικό από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος

Δείτε το Τυπικό σύμφωνα με την Μοναχική Διάταξη

Δείτε ολόκληρη την ακολουθία του Όρθρου και της Θ. Λειτουργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου