Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

30 Δεκεμβρίου: Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν


30η Δεκεμβρίου

Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν

Ἐν ᾗ μνήμην ἐπιτελοῦμεν Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος, 
Δαυΐδ τοῦ Βασιλέως καί Ἰακώβ τοῦ Ἀδελφοθέου. 
Τῶν Ὁσιομαρτύρων Ἀνυσίας καί Γεδεών τοῦ Νέου τοῦ ἐν Τυρνάβῳ, 
τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Φιλεταίρου καί 
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Λέοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου.

Ἦχος πλ. α΄ – Ἑωθινόν Η΄

Ἀπόστολος: Κυριακῆς μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν· «Γνωρίζω ὑμῖν τό εὐαγγέλιον, τό εὐαγγελισθέν ὑπ’ ἐμοῦ...» (Γαλ. α΄ 11-19)

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· «Ἀναχωρησάντων τῶν Μάγων...» (Ματθ. β΄, 13-23)


Δείτε το Τυπικό από το Ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Δείτε το Τυπικό από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος

Δείτε το Τυπικό σύμφωνα με την Μοναχική Διάταξη

Δείτε ολόκληρη την ακολουθία του Όρθρου και της Θ. Λειτουργίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου