Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

9 Δεκεμβρίου: Κυριακή Ι΄ Λουκά


Κ υ ρ ι α κ ή  Ι΄  Λ Ο Υ Κ Α

Ἡ Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης, Μητρός τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
καί τῆς Ἁγίας Προφήτιδος Ἄννης.

Ἦχος β΄ – Ἑωθινόν Ε΄


Ἀπόστολος: Τῆς Ἁγίας· «Ἀβραάμ δύο υἱούς ἔσχεν...» (Γαλ. δ΄ 22-27), ζήτει τοῦτον τῇ 23ῃ Σεπτεμβρίου.

Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς ι΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ· «Ἦν διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν Συναγωγῶν...» (Λουκ. ιγ΄ 10-17).


Δείτε το Τυπικό από το Ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Δείτε το Τυπικό από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος

Δείτε το Τυπικό σύμφωνα με την Μοναχική Διάταξη

Δείτε ολόκληρη την ακολουθία του Όρθρου και της Θ. Λειτουργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου