Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Αναχώρηση Οικουμενικού Πατριάρχου για Γαλλία και Βυρητό


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Εκκλησιαστικαι Ειδησεις


Ὁ Πατριάρχης εἰς Γαλλίαν

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 7ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνεχώρησε διά πτήσεως τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν εἰς Νίκαιαν Γαλλίας, ἐκεῖθεν δέ θά μεταβῇ εἰς Κάννας ἵνα ὁμιλήσῃ κατά τό ὑπό τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου Διεθνῶν Σχέσεων (IFRI) συγκληθησόμενον 5ον  συνέδριον «5th  WORLD POLICY CONFERENCE».
Τό Σάββατον, 8ην ἰδίου, θά ἐπισκεφθῇ τήν ἑλληνικήν παροικίαν Κυανῆς Ἀκτῆς-Μονακό. Εἰς τό Πριγκηπᾶτον θά παραλάβῃ παρά τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου ναόν τιθέμενον εἰς τήν διάθεσιν τῶν Ὀρθοδόξων τῆς περιοχῆς διά τάς λειτουργικάς ἀνάγκας αὐτῶν.
Τήν Κυριακήν, 9ην τ.μ., θά μεταβῇ εἰς Βυρητόν, ἔνθα θά προστῇ τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀντιοχείας κυροῦ Ἰγνατίου, ἐκεῖθεν δέ θά μεταβῇ εἰς Παρισίους, ὅπου, κατά τήν τριήμερον παραμονήν Αὐτοῦ, θά συναντηθῇ μετά τῶν Ἐξοχ. κ. κ. François Hollande, Προέδρου τῆς Γαλλίας, Jean-Marc Ayrault, Πρωθυπουργοῦ αὐτῆς, Ὑπουργῶν καί ἄλλων ἐπισήμων.
Τόν Παναγιώτατον συνοδεύουν οἱ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας καί Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Βησσαρίων καί ὁ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶς, Ἀρχικλητήρ Αὐτοῦ. Εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν θά προστεθῇ ἐν Γαλλίᾳ πλήν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἐμμανουήλ καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας. Τόν Πατριάρχην προέπεμψεν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου