Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΥΔΡΑΙΟΣ (14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)


Του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δορμπαράκη

Ατός γενναιότατος νεομάρτυς Κωνσταντίνος πρξε γέννημα καί θρέμμα τς νήσου Υδρας, ο δέ γονες του, Μιχαλάκης καί Μαρίνα, εσεβες χριστιανοί, ταν πλοί καί μέτριας κατάστασης νθρωποι. Οταν Κωνσταντίνος γινε δεκαοκτώ τν, πγε στήν Ρόδο καί πισκεπτόταν συχνά τό κονάκι το γεμόνα τς Ρόδου Χασάν Καπετάν. Ατό μως δήγησε σέ τραγωδία τόν Κωνσταντίνο, γιατί γεμόνας βλέποντας τόν νέο προκομμένο καί ξυπνο βαλε λη τήν σπουδή του γιά νά διαστρέψει τήν γνώμη του καί νά τόν κάνει μουσουλμάνο. Καί πράγματι! Μέ διάφορες κολακεες καί μέ πολλά δρα πεισε στό τέλος τόν παλό νέο καί ρνήθηκε δυστυχς τήν ληθινή πίστη το Χριστο καί δέχτηκε τήν πλανεμένη θρησκεία τν Αγαρηνν. Τρία χρόνια βρισκόταν στήν πλάνη ατή Κωνσταντίνος πηρετώντας τόν γεμόνα καί πολαμβάνοντας κάθε δόξα καί μεγάλη τιμή κοντά του.
Φαίνεται μως πώς νέος ατός ταν γαθς ψυχς, γι ατό καί δέν στάθηκε ναίσθητος μπροστά στό κακό πού πραξε. Δέν μεινε μέχρι τέλους στήν πτώση του, λλά ρχισε μέσως νά λέγχεται πό τήν συνείδησή του κατάπαυστα, ρχισε νά λυπται, νά ναστενάζει, νά κλαίει, νά θρηνε γιά τό μέγα κακό πού παθε. Γι ατό καί σα χρήματα το τύχαιναν, λα τά μοίραζε λεημοσύνη στούς πτωχούς. Αγαποσε μάλιστα περισσότερο τούς χριστιανούς καί τιμοσε τούς ερες το Θεο μέ μεγάλη ελάβεια. Μία μέρα δέ τόσο πολύ ναψε φωτιά τς θείας γάπης μέσα του στε ποφάσισε νά φανερωθε καί νά μολογήσει τήν πίστη πού ρνήθηκε, μπροστά στόν δικό του γεμόνα. Κι ντως πρό πολλν χρόνων Κωνσταντίνος θά εχε λάβει τό στεφάνι το μαρτυρίου, ν πνευματικός του πατέρας - στόν ποο ξομολογήθηκε λες τίς μαρτίες του καί το ποκάλυψε τόν σκοπό του νά φανερωθε - δέν τόν μπόδιζε πό τήν πόφαση ατή, γιατί φοβήθηκε μήπως λόγω το νεαρο τς λικίας του δειλιάσει μπροστά στά βάσανα καί ρνηθε γιά δεύτερη φορά τόν Χριστό. Ομως τόν προέτρεψε νά πάει σέ λλον τόπο καί ταν νδρωθε στήν λικία τότε νά προχωρήσει στόν γώνα το μαρτυρίου.

Διαβάστε τη συνέχεια στο ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου