Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Αναχώρηση του Οικουμενικού Πατριάρχου εις Βιέννη


ναχώρησις τς Α. Θ. Παναγιότητος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, κ. κ. Βαρθολομαῖος ἀνεχώρησε σήμερον, Πέμπτην, 21ην τρ. μ. Νοεμβρίου, ἀεροπορικῶς εἰς Βιέννην  προκειμένου νά συμμετάσχῃ ὡς ὁμιλητής εἰς τάς ἐργασίας τῆς Παγκοσμίου Διασκέψεως τῶν Θρησκειῶν διά τήν εἰρήνην (World Conference of Religions for Peace), ὡς καί νά προστῇ τῶν ἑορτασμῶν τῆς συμπληρώσεως 50 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας.
Τόν Πατριάρχην συνοδεύουν ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Νήφων Τσιμαλῆς καί ὁ ἐκ τῶν Ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολος Σπανίδης, ἐνῷ εἰς τήν Βιέννην θά προστεθῇ εἰς τήν συνοδείαν Αὐτοῦ καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριος.  

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης προεπέμφθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ  Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ἀστρακᾶ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἐπιστρέφει δέ εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 24ης τρ. μ. . 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου