Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Συλλογή κειμένων που αναφέρονται στην εορτή της Περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του Μεγάλου Βασιλείου


εκ της ιστοσελίδος της Μητροπόλεως Μόρφου

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος και το προσωπικό της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου σας εύχονται καλό και ευλογημένο νέο έτος.
  
Ἀπολυτίκιο  Περιτομῆς τοῦ Κυρίου
Ἦχος α’
Μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες,
Θεὸς ὢν κατ’ οὐσίαν, πολυεύσπλαγχνε Κύριε•
καὶ Νόμον ἐκπληρῶν, περιτομήν, θελήσει καταδέχῃ σαρκικήν, 
ὅπως παύσῃς τὰ σκιώδη, καὶ περιέλῃς τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἡμῶν. 
Δόξα τῇ ἀγαθότητι τῇ σῇ, δόξᾳ τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου,
δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου.
--------------
Ἀπολυτίκιο Μεγάλου Βασιλείου
Ἦχος α΄
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου•
δι' οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, 
τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας.
Βασίλειον ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε• πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ,
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
------------------------
Ἐγκώμιο στὸν Μέγα Βασίλειο (Οσίου Εφραίμ του Σύρου)
Βίος Μεγάλου Βασιλείου (Στυλιανού Παπαδοπούλου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου