Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ (26 ΜΑΡΤΙΟΥ)

του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δορμπαράκη

Τήν 26η το μηνός Μαρτίου πιτελομε τή σύναξη το ρχαγγέλου Γαβριήλ,  ποία μς παραδόθηκε παρχς καί κ Θεο, διότι  ρχάγγελος ατός διακόνησε στό θεο καί περφυές καί πόρρητο μυστήριο τς οκονομίας το Χριστο.
Κατά τή σημείωση μάλιστα το σίου Νικοδήμου το γιορείτου στόν Μέγα Συναξαριστή του, Γαβριήλ θά πε Θεός καί νθρωπος, (νθρωπος Θεο δηλαδή), κατά τόν Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλο. Γι ατό κι εναι κενος πού πηρέτησε στό μυστήριο τς νσάρκου οκονομίας το Θεο Λόγου. Λέγει δέ καί  Θεοφάνης  Κεραμεύς,  πίσκοπος τς Ταυρομενίας, τι τά πτά στοιχεα πού περιέχει τό νομα το Γαβριήλ σημαίνουν τι  Χριστός το ποίου τή Γέννηση εαγγελίστηκε  Γαβριήλ θά λθει γιά τή σωτηρία λου το κόσμου,  ποος μετρται πό τήν βδομάδα καί τελειώνει σέ πτά αἰῶνες.

Ο γιος μνογράφος Ιωσήφ κινεται κστατικά, καθώς ναφέρεται στόν παμμέγιστον Γαβριήλ. Δέν πάρχει σχεδόν τροπάριο ετε στόν σπερινό ετε στόν κανόνα γιά τόν ρχάγγελο πού νά μή φανερώνει τόν θαυμασμό καί τή γεμάτη δέος στάση του πέναντί του, χι μόνο γιά τό γεγονός τς συμμετοχς το Γαβριήλ στή φανέρωση το μυστηρίου το ρχομο το Θεο στόν κόσμο ς νθρώπου στήν γνή παιδούλα Μαριάμ, λλά καί γιά τή διπλή διάκοπη καί έναη στάση του πέναντι στόν Κύριο το Παντός, τόν Τριαδικό Θεό: τή δοξολογία το γίου νόματός Του καί τήν τοιμότητα πακος στά κελεύσματα τς βουλήσεώς Του. Γιά παράδειγμα: Γαβριήλ  μέγιστος νος...παρατηρώντας καί βλέποντας τό τρισήλιο φς το Θεο... φτάνοντας στήν Παρθένο μετέφερε σ ατήν τή χαρμόσυνη εδηση το θείου καί φρικώδους μυστηρίου (τι θά γεννήσει τόν Θεό ς νθρωπο) (Γαβριήλ  μέγιστος νος... φς τό τρισήλιον καθορν καί βλέπων... τό θεον καί φρικδες μυστήριον εηγγελίσατο, τ Παρθέν φικόμενος) (στιχηρό σπερινο). Γεμτος πό φς πάντοτε καί πράττοντας τό θέλημα καί κτελώντας τά προστάγματα το Παντοκράτορος, ρχηγέ Αγγέλων, Γαβριήλ πανάριστε... (Φωτός ν νάπλεως εί, καί ποιν τό θέλημα καί κτελς τά προστάγματα το Παντοκράτορος, ρχηγέ γγέλων, Γαβριήλ πανάριστε) (στιχηρό σπερινο). Καθώς φωτίζεσαι μετέχοντας στό φς το πρώτου Νο, το Θεο, φάνηκες δεύτερο φς κι σύ, κραυγάζοντας μαζί μέ τίς πειρες τάξεις τν γγέλων: Αγιος  Θεός  παντουργός,  Υός  συνάναρχος, καί τό Πνεμα τό σύνθρονο (Νοός κατά μέθεξιν το πρώτου φωτιζόμενος, δεύτερον ράθης φς κραυγάζων, σύν τας πείροις γγέλων τάξεσιν: Αγιος  Θεός  παντουργός, Υός  συνάναρχος, καί τό Πνεμα τό σύνθρονον) (δή ε´).

Διαβάστε τη συνέχεια στο ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου