Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Νέο Βιβλίο: "ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ" του Πρωτ. Γεωργίου Δορμπαράκη


Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δορμπαράκη
ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Κείμενα κατανυκτικά γιά τη Σαρακοστή, το Πάσχα και το Πεντηκοστάριο

Εκδόσεις Αρχονταρίκι
σελ. 304, Διαστάσεις 14Χ21

"Τα κείμενα του βιβλίου είναι μια πρόσκληση σε όλους μας για να γευθούμε τη χάρη της μετάνοιας, να γνωρίσουμε τα παραδείγματα των Αγίων που προβάλλονται διαδοχικά, να προσεγγίσουμε την ιλαρή Μορφή της Παναγίας στην αγάπη του Υιού Της και να φθάσουμε στο αποκορύφωμα: την άρση του σταυρού και την συμπόρευση με τον Ανερχόμενο στον Γολγοθά Κύριο!
...Τον κόπο της ανόδου διαδέχεται η κοινωνία με τον Αναστάντα Χριστό, η αναστροφή με τους Αγίους μέσα στην Εκκλησία, που είναι Εκείνος ο Ίδιος, παρατεινόμενος εις τους αιώνας.
Αξίζει να εντρυφήσουμε, να καθρεπτισθούμε στις σελίδες του και να λάβουμε κατευθυντήριες γραμμές στόν αγώνα μας..."
(Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π ρ ό λ ο γ ο ς

Α. ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Εἰσαγωγικά

1. ῾Ο χαρακτήρας τῆς Σαρακοστῆς
2. Τό σύνθημα τῆς Σαρακοστῆς
3. ῾Καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου...᾽
4. ῾Ο Τελώνης καί ὁ Φαρισαῖος
5. ῾Ο ἄσωτος
6. ῾Η ὥρα τῆς κρίσεως
7. ῾Η ἀνεξικακία

῾Η Σαρακοστή

1. ῾Η ᾽Ορθοδοξία (Κυριακή Α´ Νηστειῶν)
2. ῾Ο ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (Κυριακή Β´ Νηστειῶν)
3. ῾Ο Σταυρός τοῦ Κυρίου (Κυριακή Γ´ Νηστειῶν)
4. ῾Ο ὅσιος ᾽Ιωάννης τῆς Κλίμακος (Κυριακή Δ´ Νηστειῶν)
5. ῾Η ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία (Κυριακή Ε´ Νηστειῶν)
6. ῾Ο Μέγας Κανών
7. ῾Η ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου (Σάββατο Λαζάρου)

᾽Από τούς Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας

1. Α´ Στάση
2. Β´ Στάση
3. Γ´ Στάση
4. Δ´ Στάση

Β. ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

1. Μ. ῾Εβδομάδα: ἀπό τό Πάθος στήν ᾽Ανάσταση
2. Κυριακή τῶν Βαΐων
3. Μ. Δευτέρα
4. Μ. Τρίτη
5. Μ. Τετάρτη
6. Μ. Πέμπτη
7. Μ. Παρασκευή
8. Μ. Σάββατο

Γ. ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

1. ῾Χριστός ᾽Ανέστη...᾽
2. ῾Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν...᾽
3. ῾Δεῦτε λάβετε φῶς..᾽
4. ῾Η ᾽Ανάσταση τοῦ Κυρίου: τό μόνο καινούργιο στόν κόσμο
5. ῾Η χαρά γιά τήν ᾽Ανάσταση τοῦ Κυρίου
6. ῾Η διαχρονική ἐπιβεβαίωση τῆς ᾽Ανάστασης τοῦ Κυρίου

Δ. ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ

1. ῾῎Ω, καλή ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ!᾽ (Κυριακή τοῦ Θωμᾶ)
2. ῾Η τόλμη τοῦ ᾽Ιωσήφ ἀπό ᾽Αριμαθαίας (Κυριακή τῶν Μυροφόρων)
3. ῾῎Ανθρωπον οὐκ ἔχω᾽ (Κυριακή τοῦ Παραλύτου)
4. ῾Οὐκέτι διά τήν σήν λαλιάν πιστεύομεν...᾽(Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος)
5. ῾Ποῦ ἐστιν ᾽Εκεῖνος;᾽ (Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ)
6. Ἡ ᾽Ανάληψη τοῦ Κυρίου
7. ῾Αὕτη ἐστίν ἡ αἰώνιος ζωή...᾽(Κυριακή τῶν Πατέρων τῆς Α´ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου)
8. ῾Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν...᾽
9. Ποιός εἶναι ὁ ἅγιος; (Κυριακή τῶν ῾Αγίων Πάντων)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου