Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Η επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης θα είναι δώρο του Θεού


Κωνσταντινούπολη, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νίκου Μαγγίνα

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη του Ιερού Φωτίου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης με Πατριαρχική χοροστασία και εκδήλωση στην οποία μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τον προκάτοχό του μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας και φερόμενο ιδρυτή της εν λόγω ιστορικής Μονής καθώς και για τις συνεχείς προσπάθειες του Θρόνου και τις ελπίδες για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής, η οποία παραμένει "σιωπηλή" από το 1971. "Ας ελπίσωμεν ημείς οι ταπεινοί και περιλειπόμενοι ότι θα δοθή εις την ιδικήν μας γενεάν το δώρον τούτο της χρηστότητος του Θεού, όχι βεβαίως δι  ἡμάς αυτούς, τούς παροδικούς και χοϊκούς, αλλά δια την Εκκλησίαν, δια την Ρωμηοσύνην, δια το Γενος, δια τον πιστόν λαόν του Θεού, το "μικρόν ποίμνιον" πλέον της κληρουχίας του Ιερού Φωτίου υπό στενήν και ευρυτέραν έννοιαν, ώστε να συνεχισθή η οικουμενική αληθώς, εν διαλόγω και εν αγάπη, πορεία προς την των πάντων ενότητα, την πανορθόδοξον, την διαχριστιανικήν, την πανανθρωπίνην, αυτήν την οποίαν εδίδαξε και θα κηρύξη  συν Θεώ ο λόφος αυτός της ελπίδος και της ζωής, «τοις θαύμασι πιστούμενος», η Σχολή της Χάλκης‚ έστω και εάν ακόμη «ο όρθρος» φαίνεται «βαθύς» δια την χριστιανικήν καταλλαγήν και οικουμενικήν κίνησιν, και απ' αυτής και δι’ αυτής προς την πανανθρωπίνην ενότητα", σημείωσε,μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Διαβάστε τη συνέχει στο "amen.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου