Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Μητροπολίτης Anthony Bloom: Την χαρά του Πάσχα μπορούμε να τη διατηρήσουμε μόνο εάν κοιτούμε μπροστά!ν πάρχει να γεγονς τς ζως το Χριστο τ ποο ν χωρε στν μπειρία μας ατ εναι  νάσταση. λόκληρη  πίστη μας ξαρτται π τννάσταση διότι, πως λέει  πόστολος Παλος, «ε δ Χριστς οκ γήγερται, κενν ρα τ κήρυγμα μν, κεν δ κα  πίστις μν», κα τότε «λεεινότεροι πάντων νθρώπων σμν» (A΄ Κορ. 15. 14, 19). ν  Χριστς δν χει ναστηθετότε δν εναι  Μεσσίας το κηρύγματός μας, οτε Ατς πο  διος διακήρυξε τν αυτό Του ν εναι· στν περίπτωση ατ πιστεύουμε σ να ψέμα κα  ζωστν ποία ποβλέπουμε,  ζω κείνη τν ποία γνωρίζουμε μπειρικ μέσα στς ψυχές, τ σώματα, τν κκλησιαστική μας ζωή, δν εναι παρ μία πάτη κα να ψέμα.

μες μως γνωρίζουμε τι  νάσταση εναι να ληθιν γεγονς διότι γνωρίζουμε τν ναστημένο Χριστό. Δν Τν γνωρίζουμε πως Τν γνώρισαν οπόστολοι, μέσα στ σάρκα. Δν Τν εδαμε στ χωρι τς Γαλιλαίας οτε στος δρόμους τς γίας Γς. Μ τ πνεμα μας μως Τν γνωρίζουμε ναστημένο καγνωρίζοντάς Τον μ ατ τν τρόπο μπορομε ν πομε μ βεβαιότητα τι Ατς ποος σήμερα ζε χει πράγματι ναστηθε π τος νεκρούς.Πρς τ παρνξακολουθομε ν φωτιζόμαστε π τ χαρ το Πάσχα, μως ο μέρες περνον: μ ποι τρόπο ν διατηρήσουμε ατ τ φς; Μπορομε ν τ διατηρήσουμε μόνο ν δ στρεφόμαστε λοένα πρς τ πίσω γι ν ξαναζήσουμε μ τ σκέψη μας τ φωτειν κείνη βραδι  ποία ποκάλυψε τ δόξα τς νάστασης, μπορομε ν τ διατηρήσουμε μόνο ν πμε μπροστά, χι μόνοι τώρα λλ μαζμ τν ναστημένο Κύριο. χετε κούσει τ Χριστ ν καλε τος μαθητές Του νπιστρέψουν στ Γαλιλαία, κε που ρχισε  νοιξη τς πνευματικς τους ζως, που εχαν βρε κα ναγνωρίσει τν Χριστό, που γι κείνους ρχισε Ζωή. Δν εναι μως ποκλειστικ στ Γαλιλαία, στ βάθη κενα τς ψυχς τποα διατηρον τ δροσι τς πρώτης γνωριμίας κα τν πρώτη μας γάπη γιτν Κύριο πο θ Τν βρομε, λλ κα σ λλα μονοπάτια.

Διαβάστε τη συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου