Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Ανακοινωθέν Οικουμενικού Πατριαρχείου 18.2.2014


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

            Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατά τήν σημερινήν συνεδρίαν αὐτῆς συνεζήτησε τό θέμα τῆς ἐπικειμένης καί ἐξαγγελθείσης ἤδη ὑπό τοῦ Βατικανοῦ κατά Μάϊον συναντήσεως ἐν Ἱεροσολύμοις τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καί τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, πραγματοποιηθησομένης ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως  50ετίας ἀπό τῆς ἱστορικῆς συναντήσεως ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ τῶν ἀοιδίμων Πάπα Παύλου ΣΤ΄ καί Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, καί ἐξῇρε τήν σπουδαιότητα τῆς τοιαύτης συναντήσεως τῶν δύο ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν διά τήν προώθησιν τῆς εἰρήνης, τῆς ἀγάπης, τῆς καταλλαγῆς καί τῆς ἑνότητος τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου, εὐχηθεῖσα τήν πλήρη εὐόδωσιν αὐτῆς.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 2014
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου