Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Η εορτή του Ιερού Φωτίου στην θεολογική Σχολή της Χάλκης


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 6ης Φεβρουαρίου.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Φωτίου Β’ καί τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Γέροντος Ἡρακλείας Φωτίου καί Κορυτσᾶς Φωτίου καί τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Φωτίου Γεωργιάδου, συγγενοῦς Αὐτοῦ ἐξ Ἴμβρου, ἀποφοίτου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, διακονήσαντος ἐπί σειράν ἐτῶν ἐν Ρουμανίᾳ.  
  
 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος καί Μύρων κ. Χρυσόστομος, Πρόεδρος καί μέλη τῆς Ἐφορείας, καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου ἐνταῦθα, ἡ Ἐξοχ. κ. Ντόρα Μπακογιάννη, τέως Ὑπουργός-Βουλευτής, μετά τῆς συνοδείας  αὐτῆς,  οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, καί Καμίλ Ζίγκλερ, Πρόεδρος καί Διευθύνων Σύμβουλος τοῦ ΟΠΑΠ, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἐλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν. 

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῷ Συνοδικῷ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος,  Ἡγούμενος αὐτῆς, ἡ Ἐξοχ. κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ὁ Ἐντιμ. κ. Καμίλ Ζίγκλερ, ἀναγγείλας τήν χορηγίαν τοῦ ὑπ’αὐτόν Ὀργανισμοῦ διά τήν ψηφιοποίησιν τῆς ἱστορικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Μονῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις καί ηὐλόγησε τήν μεσημβρίαν τήν Μοναστηριακήν Τράπεζαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου