Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Η ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΟΡΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Εκκλησιαστικαι ΕιδησειςΗ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ 
ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΟΡΙΟΥ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Τῇ Κυριακῇ, 2  Φεβρουαρίου, ἑορτῇ τῆςπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,  ἐτελέσθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, συμπροσευχηθέντος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, εἰς Ἀρχιερέα χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων.
χειροτονία ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.     
Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος,  Πέργης κ. Εὐάγγελος, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Δημήτριος,  Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, λοιποί Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ.  Περιφερειάρχης Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θρᾴκης κ. Στυλιανός Γιαννακίδης, ὁ Ἐντιμ. Δήμαρχος Καβάλας κ. Κωνσταντῖνος Σιμιτσῆς, ἀντιπροσωπεία τῆς Περιφερείας Πελοποννήσου, μέ ἐπί κεφαλῆς τήν Ἀντιπεριφερειάρχην Ἀναπτύξεως, ἔργων καί Ἐνημερώσεως Εὐγεν. κ.  Κωνσταντίναν Νικολάκου,  Εὐγεν. κ. Μελιτζανιώ Ψυχλούδη, μήτηρ τοῦ νεοχειροτονηθέντος καί  οἰκεῖοι αὐτοῦ, καθώς καί πολυμελεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, ἐλθόντες ἐπί τούτῳ εἰς τήν Πόλιν.

Ἐπίσης παρέστη ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Angelo Scola, Ἀρχιεπίσκοπος Μιλάνου, καί ἡ συνοδεία αὐτοῦ.   
Πρό τῆς χειροτονίας προσεφώνησε τόν ἐψηφισμένον προεξάρχων Ἀρχιερεύς, μετά δέ τό πέρας τῆς Θείας και Ἱερᾶς Μυσταγωγίας νεοχειροτονηθείς ἐτέλεσε τήν ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεξάμενος τάς συγχαρητηρίους εὐχάς αὐτοῦ.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος παρουσίασε τῇ Α. Θ. Παναγιότητι  τόν νεοχειροτονηθέντα Ἀρχιερέα, ὅστις ὑπέβαλε τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας του πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα καί τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον διά τήν προαγωγήν του, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡμίλησαν Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς ἐπί τόν νεοχειροτονηθέντα τήν ἀπό Θεοῦ ἐνίσχυσιν ἐν τῇ ἀσκήσει τῆς διακονίας αὐτοῦ, καί Σεβ. Καρδινάλιος κ. Angelo Scola, εὐχαριστήσας διά τήν παρασχεθεῖσαν αὐτῷ τε καί τῇ συνοδείᾳ αὐτοῦ δαψιλῆ καί ἐγκάρδιον φιλοξενίαν, μνησθείς διά λίαν ἀγαθῶν λόγων τῆς ἐπισκέψεως τῆς Α.Θ.Παναγιότητος εἰς Μιλᾶνον, τόν Μάϊον τοῦ παρελθόντος ἔτους διά τούς ἑορτασμούς τῆς 1700ῆς ἐπετείου το Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου