Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

2 Δεκεμβρίου: Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά


Κ υ ρ ι α κ ή  Ι Δ΄  Λ ο υ κ ά

᾿Αββακοὺμ προφήτου (700 π.Χ.). 
Θεοφίλου ὁσίου (†251), Μυρόπης μάρτυρος (δ΄ αἰ.). 

῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν δ΄


Απόστολος: Κυρ. κϛ΄ ἐπιστ., «῾Ως τέκνα φωτὸς πε­ριπα­τεῖ­τε» (᾿Εφεσ. ε΄ 8-19)

Εὐαγγέλιον: Κυρ. ιδ΄ Λουκᾶ, «᾿Εγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν τὸν ᾿Ιησοῦν εἰς ᾿Ιεριχώ» (Λκ. ιη΄ 35-43)


Δείτε το Τυπικό από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος

Δείτε ολόκληρη την ακολουθία του Όρθρου και της Θ. Λειτουργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου