Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

27 Ιανουαρίου: Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά


27η Ιανουαρίου


Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά, του Ζακχαίου
Ἡ Ἀνακομιδὴ τοῦ Λειψάνου 
τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 

Ἦχος α΄ - Ἑωθινὸν α΄


Ἀπόστολος∙  τοῦ ἁγίου∙ Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπε ἀρχιερεύς…(Ἑβρ. ζ΄. 26-28, η΄. 1-2)

Εὐαγγέλιον∙ Κυριακῆς ιε'εβδομάδος ΛουκΔιήρχετο ὁ Ἰησοῦς τὴν Ἱεριχῶ... (Λουκ. ιθ΄ 1-10)

Δείτε το Τυπικό από το Ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου (δεν έχει αναρτηθεί)

Δείτε το Τυπικό από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος (δεν έχει αναρτηθεί) 

Δείτε το Τυπικό σύμφωνα με την Μοναχική Διάταξη

Δείτε ολόκληρη την ακολουθία του Όρθρου και της Θ. Λειτουργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου