Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Βίντεο με το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου προς την Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου

Το Φως Φαναρίου παρουσιάζει σήμερα το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου προς την 11η Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, όπως το κατέγραψε ερασιτεχνική κάμερα την ώρα που αναμεταδιδόταν μέσω skype στο Σύδνεϋ, στο επίσημο γεύμα, από το Φανάρι.


Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η αναφορά του Οικουμενικού Πατριάρχου στο έργο του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού. 
Είπε, μεταξύ άλλων, ο Πατριάρχης απευθυνόμενος στα μέλη της Κληρικολαϊκής Συνέλευσης:
Εμπνεόμενοι και υμείς υπό του τρόπου τούτου και του παραδείγματος του Κυρίου και των Πατέρων της Εκκλησίας υπό την πεπνυμένην καθοδήγησιν και ποιμαντορίαν του οξυνουστάτου και συστηματικού εργάτου του Ευαγγελίου Αρχιεπισκόπου και πνευματικού πατρός υμών, της υμετέρας φίλης Ιερότητος αδελφέ και συλλειτουργέ εν Χριστώ κύριε Στυλιανέ, ειργάσθητε και εργάζεσθε μεθ' υπομονής δια την πρόοδον και ανάπτυξιν της εν Αυστραλία Ιεράς Αρχιεπισκοπής, της οποίας είσθε εκλεκτά μέλη και κλάδοι εκ μέρους, και τοιουτοτρόπως κατωρθώσατε να αναβιβάσητε αυτήν εις το σημερινόν περιλάλητον, περίλαμπρον και αξιοθαύμαστον επίπεδον, εις την ενεστώσαν δόξαν και εύτακτον κατάστασιν. Μεθ' υπομονητικής και αόκνου προσπαθείας ενεπλουτίσατε την Εκκλησίαν και Επαρχίαν ταύτην του καθ' ημάς πανιέρου Οικουμενικού Θρόνου δια της οικοδομής νέων Ιερών Ναών και Ιερών Μονών, δια της συστάσεως πολλών ευαγών, φιλανθρωπικών, πνευματικών, εκπαιδευτικών και κοινωφελών Ιδρυμάτων, Ορφανοτροφείων, σχολείων, γηροκομείων, πνευματικών κέντρων και, τέλος, εθέσατε τας προϋποθέσεις δια την ανωτέραν θεολογικήν κατάρτισιν των επιθυμούντων αυτήν αυτόθι τέκνων της Μητρός Εκκλησίας μέσω της περιπύστου και ονομαστής Θεολογικής Σχολής του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. 
Διαβάστε τη συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου