Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Ο Πατριάρχης που δεν ξεχνά ποτέ τους κεκοιμημένους..


Διαβάζουμε από το Δελτίο των Εκκλησιαστικών Ειδήσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

"Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Μαξίμου τοῦ Ε´, πρό τοῦ τάφου αὐτοῦ, δεηθείς ὡσαύτως ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν καί τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Νεοφύτου τοῦ Η’ καί Γρηγορίου τοῦ Ζ´, ὡς καί τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Σάρδεων κυροῦ Μαξίμου, Λαοδικείας κυροῦ Μαξίμου, Σταυρουπόλεως κυροῦ Μαξίμου, Καθηγητοῦ καί Σχολάρχου Αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης, καί Εὐχαΐτων κυροῦ Τιμοθέου, διατελέσαντος Ἡγουμένου τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς."

(Η φωτογραφία είναι από το αρχείο του κ. Νικολάου Μαγγίνα, από παλαιότερη επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του Πατριάρχου Αθηναγόρα, στην Ι.Μ. Βαλουκλή.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου