Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Βαρθολομαίος: Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία ανέκαθεν μεριμνούσε για την παιδεία του ΓένουςH εορτή των Τριών Ιεραρχών στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Κωνσταντινούπολη, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νίκου Μαγγίνα

Με την παρουσία πλήθους πιστών, των διευθυντών,  καθηγητών και των μαθητών των ομογενειακών σχολείων εορτάσθηκε στην Ιερή Καθέδρα της Πρωτόθρονης Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, η μνήμη των Τριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Προστατών των Γραμμάτων.
«Οι πατέρες ημών κατέβαλον έκπαλαι προσπαθείας ώστε να μη σβεσθή ο λύχνος της παιδείας, ακόμη και εις εποχάς κατά τας οποίας άνεμοι απειλούντες αυτόν εστερείτο ούτος του απαραιτήτου ελαίου διά να συνεχίση καίων και φωτίζων τας ψυχάς και τα όμματα των ανθρώπων. Διά τούτο και η Μήτηρ ημών Αγία του Χριστού Μεγαλη Εκκλησία ανέκαθεν εμερίμνα διά την παιδείαν του Γένους και συνεισέφερε μεγάλως εις την εκπαίδευσιν, θέτουσα εις την διακονίαν και καλλιέργειαν αυτής πλείστα όσα εκλεκτά  αυτής τέκνα και αναριθμήτους ανωνύμους, κυρίως, αλλά και επωνύμους κληρικούς της», τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε ομιλία του, την Τετάρτη, στην αίθουσα του Θρόνου, μετά την Θεία Λειτουργία για την εορτή των Τριών Ιεραρχών. «Υπό τας πτέρυγας αυτής της καθημαγμένης και εσταυρωμένης Εκκλησίας και την έμπονον μέριμναν του εκάστοτε Οικουμενικού Πατριάρχου εξελίσσεται η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή εις τηλαυγή φάρον παιδείας, από της Αλώσεως μέχρι και σήμερον, φάρον ιδία κατά το παρελθόν, διαπερώντα τα σκότη και φωτίζοντα την οικουμένην διά των μελιρρύτων ποταμών της γνώσεως, καθίσταται κιβωτός γνώσεως, «κήπος άκλειστος σοφίας», εν τω οποίω διδάσκεται και καλλιεργείται η ελληνίς φωνή, «πηγή λόγων ασφράγιστος», προχέουσα νάματα και αρδεύουσα τους ως ελάφους διψώσας προστρέχοντας εις αυτήν μαθητάς. Οι σχολάρχαι της ανύστακτοι φρυκτωροί της ελληνικής γλώσσης και παιδείας. Οι διδάσκαλοί της, λογάδες του Γένους. Οι ευεργέται και δωρηταί της προστάται και στυλοβάται της παιδείας, γίνονται πρότυπα των μεγάλων ευεργετών του Γένους οι οποίοι προσφέρουν τον «πρόσκαιρον» πλούτον αυτών προς ίδρυσιν σχολείων και ανέγερσιν εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μεριμνούν διά την στελέχωσιν αυτών με διδασκάλους και δια τον καταρτισμόν κανονισμών της λειτουργίας αυτών», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Διαβάστε τη συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου