Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Επικοινωνία Οικουμενικού Πατριάρχου με Αντώνη Σαμαρά


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
κκλησιαστικαί Εἰδήσεις


Πατριάρχης πρός τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός  Πατριάρχης κ.  κ. Βαρθολομαῖος, ἅμα τῇ ἐπανόδῳ Αὐτοῦ ἐκ Γεωργίας,  πληροφορηθείς τήν ἀποτρόπαιον ἐπίθεσιν ἐναντίον τῶν Γραφείων τῆς «Νέας Δημοκρατίας» ν Ἀθήναις, ἀπέστειλε Μήνυμα συμπαθείας πρός τόν ἀρχηγόν τοῦ Κόμμματος καί Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιον Σαμαρᾶν.
Ἐξ ἄλλλου, σήμερον, Πέμπτην, 17ην τ. μ., ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, Πατριάρχης ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός  τήν Α. Ἐξοχότητα καί ηὐχήθη Αὐτῇ τά εἰκότα προσωπικῶς τε καί ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ἐν τῇ Πόλει Ὁμογενείας.                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου