Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Η ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου (Ι΄)


Του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δορμπαράκη

Ναί, Κύριε Βασιλε, δώρησαί μοι το ρν τά μά πταίσματα καί μή κατακρίνειν τόν δελφόν μου

Γενικό πλαίσιο στήν ζωή το χριστιανο εναι στροφή ες αυτόν, ς ραση τν μαρτημάτων του, καί ρνηση κατακρίσεως το συνανθρώπου.

῾῾Ο γιος Αντώνιος, ναφέρει σκητική μας παράδοση, ταν ρωτήθηκε γιά τό ποιό εναι τό μεγαλύτερο ργο πού χει νά κάνει νθρωπος πάντησε: Ατή εναι πιό μεγάλη ργασία το νθρώπου: νά παίρνει πάνω του τό σφάλμα του καί νά περιμένει πειρασμό μέχρι τήν τελευταία του πνοή. Ο σιος Ποιμήν συνήθιζε νά λέγει συχνά τι ατομεμφόμενος βρίσκει σέ λα νάπαυση, ν ββάς το ρους τς Νιτρίας, καθώς μς λέει πίσης τό Γεροντικό, ταν ρωτήθηκε τί βρκες περισσότερο σ ατόν τόν τρόπο ζως, πάτερ; ποκρίθηκε, Βρκα τό νά κατηγορ καί μέμφομαι τόν αυτό μου πάντοτε, πότε ατός πού ρώτησε πρόσθεσε, ῾ἄλλος δρόμος πό ατόν δέν πάρχει.

Εναι σαφές καί μόνον πό τό παραπάνω πόσπασμα τι στροφή ες αυτόν ς ραση καί ρση τν σφαλμάτων ποτελε τήν δό τς γιότητος. Δέν πάρχει δηλαδή λλος δρόμος γιά νά βρε κανείς τόν Θεό πό τό νά δε τόν αυτό του πως εναι στήν πραγματικότητα: ς μαρτωλό, πού χρήζει ρα το λέους το Θεο καί κατά συνέπεια δέν χει τό δικαίωμα νά κρίνει λλο συνάνθρωπο. Ακριβς ατό τονίζει παραπάνω νότητα τς εχς το σίου Εφραίμ, πού τρόπον τινά θέλει νά συνοψίσει τό συμπέρασμα λων τν προηγηθέντων. Ατό σημαίνει τι γιότητα βρίσκεται κε πού πάρχουν τά σημάδια τς ταπεινώσεως καί τς γάπης. Καί τέτοια σημάδια εναι κριβς, πως δη φάνηκε, ατομεμψία καί λλειψη κατακρίσεως το πλησίον.

Διαβάστε τη συνέχεια στο «Ακολουθείν»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου