Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Η ευχή του οσίου Εφραίμα του Σύρου (Ζ΄)


Του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δορμπαράκη


Η ταπεινοφροσύνη

Τό δεύτερο χάρισμα πού ατε χριστιανός κατά τήν εχή ατή εναι ρετή τς ταπεινοφροσύνης. Σωφροσύνη καί ταπεινοφροσύνη καταρχάς πρέπει πογραμμίσουμε τι εναι ρετές λληλένδετες. Δέν νοεται σωφροσύνη χωρίς τήν ταπεινοφροσύνη, πως λλωστε δέν νοεται καμμία ρετή χωρίς ατήν (τήν ταπεινοφροσύνη). Καί τοτο γιατί ταπεινοφροσύνη θεωρεται βάση καί τό θεμέλιο λων τν ρετν. Τν μακαρισμν ντεθεν ρξατο Χριστός – σημειώνει μέγας Πατήρ Χρυσόστομος. Ωσπερ...θεμέλιον...μεγίστης οκοδομς καταβάλλεσθαι μέλλων οτω τήν ταπεινοφροσύνην πρώτην θηκεν. Ο γάρ στιν ταύτης σωθναι χωρίς. Καί γιος Ιωάννης τς Κλίμακος γράφει: Μή παρούσης ταπεινοφροσύνης πάντα μν ωλα. Γι ατό καί πρό παντός χρζομεν τς ταπεινοφροσύνης.

Τί εναι κενο πού δίνει τέτοια ψηλή θέση στήν ταπεινοφροσύνη, τσι πού χωρίς ατήν λα νά εναι κάθαρτα νώπιον το Θεο; (Χρυσόστομος). Ασφαλς τό γεγονός τι ατή ποτελε τήν στολήν τς θεότητος κατά τόν ββά Ισαάκ τόν Σύρο, πού σημαίνει τι ταπεινόφρων γίνεται θεοειδής, φο μιμεται τόν διο τόν Υό το Θεο, Οποος ταπείνωσεν αυτόν προκειμένου νά σώσει τόν κόσμο. Αλλωστε περηφάνεια ς ντίθετη τς ταπεινοφροσύνης κατάσταση ποτελε τήν νόσο το διαβόλου, γι ατό καί Θεός περηφάνοις ντιτάσσεται, ταπεινος δέ δίδωσι χάριν.

Ως θεία ρετή μως ταπεινοφροσύνη δέν εναι εκολο νά προσδιορισθε στήν οσία της. Εκενος πού φαντάζεται τι θά δώσει νά καταλάβουν ατά τά πράγματα μέ τήν ξήγησή του σοι δέν τά χουν γευθ προσωπικς, ατός μοιάζει μέ κενον πού θέλει νά ξηγήσει μέ λόγια καί παραδείγματα πόσο γλυκό εναι τό μέλι σέ κείνους πού ποτέ δέν τό γεύθηκαν (γ. Ιωάννης τς Κλίμακος). Μοιάζει ταπεινοφροσύνη μέ ναν θησαυρό πού χει π ξω μόνο μία πιγραφή, ποία εναι κατανόητη καί παρέχει πολλή καί τέλειωτη ρευνητική προσπάθεια σέ σους ζητον νά τήν ξηγήσουν μέ λόγια. Καί πιγραφή ατή χει ς ξς: Η ΑΓΙΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ’  (γ. Ιωάννης Κλίμακος).

Διαβάστε τη συνέχεια στο "Ακολουθείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου