Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

"Η σύμμαχος.."


Του Μητροπολίτου Καστορίας Σεραφείμ
Μακαρίζοντας ο ιερότατος Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, σε ένα από τα τροπάρια του κανόνος του θεοτοκαρίου, στον ήχο γ’ γράφει τα εξής :
Σύμμαχος ημίν και προστάτις φάνηθι Δέσποινα, θραύουσα πολέμους πονηρούς, των νοητών εχθρών και φυλάττουσα ατρώτους και σκέπουσα, ημάς εκ πάσης βλάβης και κακώσεως”.
Σύμμαχος η Παναγία και προστάτης στον πόλεμο τον οποίο διεξάγουμε καθημερινά "προς τα αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν τοις επουρανίοις", κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου στην προς Εφεσίους επιστολή του.
Σύμμαχος στον αγώνα μας για την ελευθερία από τα δεσμά της αμαρτίας, προκειμένου να πετύχουμε την κάθαρση και να φτάσουμε στο φωτισμό και τη θέωση. 
Σύμμαχος κατά την έξοδο της ψυχής από το σώμα και την άνοδο προς την ατελεύτητη μακαριότητα.
Σύμμαχος θραύουσα πολέμους πονηρούς των νοητών εχθρών.
Σύμμαχος και προστασία όταν θα βρεθούμε μπροστά στο φοβερό βήμα του δικαιοκρίτου Κυρίου. Γι’ αυτό και ψάλλουμε "μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε βοήθησόν μοι εν τάχει".
Σύμμαχος, ακόμη, και σ’ αυτή τη ζωή, στις καθημερινές δυσκολίες, στα προβλήματα και τις αντιξοότητες, στα κύματα τα οποία υψώνονται πελώρια και είναι έτοιμα να μας καταποντίσουν μέσα στη ζοφώδη θάλασσα της παρούσης ζωής.
Σ’ αυτές τις στιγμές η Παναγία «ρύει τους προστρέχοντας» στη σκέπη της και τη βοήθειά της «αποφυμούσα» κατά την έκφραση του θεοφόρου πατρός γλώσσας δολίων ανδρών και παρέχει τη σωτηρία στην ασφάλεια.
Διαβάστε τη συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου