Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Ο Υπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α. στο Οικουμενικό Πατριαρχείο


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Εκκλησιαστικαι Ειδησεις


Ἐξοχ. κ. John Kerry, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α., εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον


Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 21ης Ἀπριλίου, ὁ Ἐξοχ. κ.  John Kerry πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Τουρκίαν, προσῆλθε μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἐγένετο δεκτός μετ’ αἰσθη- μάτων τιμῆς καί ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκου- μενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Κατά τήν ἐπίσημον συνάντησιν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, διαρκείας περίπου μιᾶς ὥρας, πλήν τῶν συνοδῶν τοῦ Ἐξοχωτάτου, παρίσταντο οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νήφων Τσιμαλῆς καί Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας, ἐκλελεγμένος ἐκπρόσωπος τῶν Μειονοτήτων εἰς τό Συμβούλιον τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Βακουφίων.
Ἐπηκολούθησαν δηλώσεις πρός τούς ἐκπροσώπους τῶν ΜΜΕ, καθ’ἅς ὁ Ἐξοχώτατος ἐξῇρε τάς οἰκολογικάς καί ἄλλας πρωτοβουλίας τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος ὑπέρ τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς προστα- σίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί ἐξέφρασεν αἰσθήματα τιμῆς καί χαρᾶς ἐπί τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ εἰς τό ἱερόν τῆς Ὀρθοδοξίας κέντρον.    
Πρό τῆς ἀναχωρήσεως αὐτοῦ ὁ Ἐξοχώτατος προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἐνῷ ἀπεδόθησαν αὐτῷ αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου