Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

"Σύ τί εἷ;"


+ Αρχιμ. Ευσέβιος Βίττης,

(από το βιβλίο του: Βίος καί Πολιτεία το δικαίου καί Πολύαθλου Ίώβ, Τόμος Β΄.) 


Τό ρώτημα πού πευθύνεται στόν καθένα μας "σύ τί ε;", δέν τίθεται βέβαια γιά νά μάθη Θεός ποιοί εμαστε, λλά γιά νά βυθίσουμε τό βλέμμα μας στά βάθη μας καί νά καταλάβουμε τί εμαστε μες πού τολμομε νά κρίνουμε τούς λλους. 
πραγματική ατογνωσία δέν μς πιτρέπει τήν κατάκριση τν λλων καί τήν ατοΰψωσή μας μέ φανταστικές ρετές καί προσόντα. 
Γιατί λέει πάλι θεος λόγος: "Τί δέ χεις οκ λαβες; Ε δέ καί λαβες, τί καυχσαι ς μή λαβών;".
,τι χεις, τό χεις πό τό Θεό. Γιατί λοιπόν καυχσαι, σάν νά μή σο εναι χαρισμένο πό τόν Κύριο ,τι χεις;".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου