Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἁπλὸς καὶ συντετμημένος ἀπευθύνεται σ’ ὅλους μας καὶ μᾶς καλεῖ νὰ καρποφορήσουμε τὸ Χριστὸ μέσα μας".


Ιωήλ Φραγκάκου
Μητροπολίτου Εδέσσης

« σπόρος στν Λόγος το Θεο»

Πολλς φορς συνήθιζε ν μιλε Κύριος μ παροιμίες κα παραβολές. Μι π’τς σπουδαιότερες παραβολς Του εναι κα το σπορέως κα εναι ατ πο κούσθηκε σήμερα στ εαγγελικ νάγνωσμα.νας γεωργς σπειρε τν σπόρο του στ χωράφι κι π’ τ τέσσερα μέρη το σπόρου τ τρία πο πεσαν πάνω στ δρόμο, στν πέτρα κα στ’ γκάθια χάθηκαν, ν τ τελευταο πο πεσε πάνω στν καλ γ καρποφόρησε σ να μέρος τριάντα τος κατό, σ’ λλο ξήντα κα σ’ λλο κατ (Μάρκ. 4,20). ς δομε πς καρποφορε λόγος το Θεο:

πεξήγηση τς παραβολς. Κύριος ρμήνευσε τν παραβολ κα επε πς καλ γ εναι ατο πο χουν καλ κα γαθ καρδι (Λουκ. 8,15), εναι ο νθρωποι ο «συνιέντες» (Ματθ. 13,23), εναι ατο πο κουσαν μ σοβαρότητα τ λόγο το Θεο, «ο παραδεχόμενοι» (Μάρκ. 4,20). λοι ατο δν πορρίπτουν τ φων το Θεο, λλ μ πολλ πομον κα πιμον καλλιέργησαν τ σπόρο το Θεο, γι’ ατ κι εχαν πλούσια καρποφορία. Ποι εναι ατ καρποφορία; λόγος το Θεο εναι διος Χριστός. Δν εναι πλς νας νθρώπινος λόγος πο κρύβει μέσα του μία θρησκευτικ εδηση, στω κα τν μεγαλύτερη τν πι συνταρακτική. Πίσω π’ τ νοήματα το Εαγγελίου κρύβεται διος Χριστός, Υἱὸς το Θεο, Λόγος Του. «Τεκνία μου, ος πάλιν δίνω, χρις ο μορφωθε Χριστς ν μν» (Γαλ, 4,19), τονίζει πόστολος Παλος. Πράγματι Χριστός, Λόγος το Θεο, σν μικρ βρέφος ναπτύσσεται μέσα στς καρδις τν νθρώπων. λλωστε διος ησος επε πς μητέρα Του κα δέλφια Του εναι ατο πο κον τ λόγο το Θεο κα τν φαρμόζουν στν ζω τους (Λουκ. 8,21). φαρμογ το λόγου-ντολν το Θεο εναι διάψευστη μαρτυρία πς Χριστς χει μορφωθε μέσα μας.

Πς καταλαβαίνουμε τν καρποφορία το λόγου το Θεο;

γιος Συμεών, Νέος Θεολόγος, φέρνει τ ξς παράδειγμα: Μία γυναίκα πο κυοφορε μέσα της βρέφος, στω κι ν ξωτερικ δν πάρχει κανένα σημεο τς κυοφορίας της στω πς ο πόλοιποι νθρωποι δν ποψιάζονται πς μπορε ν χει κάποιο παιδ στ σπλάγχα της, ατ μως, πειδ κούει τ σκιρτήματά του, εναι πόλυτα βέβαιη τι χει παιδί. Τ διο κι νθρωπος πο δέχθηκε μέσα του τ λόγο το Θεο· καταλαβαίνει πολ καλ τι χει μέσα του τ θρεπτικ σπέρματα το Θεο.

ς πομε μερικ παραδείγματα.νας νθρωπος πρν ν πιστεύσει στ Χριστ ταν γωιστής, ζηλιάρης, νήθικος κα φίλαυτος. Τώρα πο δέχεται μέσα του τ σπέρματα το κηρύγματος, ρχίζει ν παραδέχεται κτς π τν αυτό του κα τος λλους. μαρτήματα πο προηγουμένως τ θεωροσε σήμαντα, τώρα τ πολεμάει. ρχίζει ν κάνει λεημοσύνες κα καταβάλει σκληρς προσπάθειες ν κρατήσει μέσα του, μ τ βοήθεια τν μυστηρίων τς κκλησίας μας, τ φς κα τ χάρη το Χριστο. λλάζει ριζικ κα κατ τρόπο θαυμαστό. Ατ εναι καρποφορία το θείου σπόρου. πλήρης καρποφορία εναι ν δε τ Θε «καθς στιν» (Α΄ ω. 3,2).

πόστολος Παλος στν πρς βραίους πιστολ κάνει λόγο γι τος «καλν γευσαμένους Θεο ρμα» (κεφ. 6,5). Δ μιλάει γι κείνους πο κουσαν τ ρμα το Θεο, λλ τος γευσαμένους, ατος πο δοκίμασαν τν ησο Χριστό. ποιος κοινωνήσει –«μετ φόβου Θεο, πίστεως κα γάπης»- τ σμα κα τ αμα το Κυρίου, γεύεται κα ασθάνεται μέσα του τ χαρ κα τν παρουσία το γίου Πνεύματος. ποιος κούει τ Εαγγέλιο νιώθει τν παρουσία το Θεο ντονα στ ζωή του. ποιος καλλιεργε τ λόγο το Θεο σώζεται. Συμπεραματικ μπορομε ν πομε πς καρποφορία εναι τ ρήματα τς αωνίου ζως, τ ντάλματα τς θανασίας, παγγελία τς παλινζωίας, τ Εαγγέλιο τς Βασιλείας το Θεο, ασθηση το Παραδείσου, τ πρόσωπο το Χριστο, πνευματικ ζωή.

κκλησία σπείρει τ λόγο το Θεο. κκλησία νοίγει στος πιστος τ δρόμο γι ν λθει Χριστς μέσα μας. Κηρύσσει τν σταυρωμένο κα ναστημένο ησο Χριστό, ν μαρτωλς κόσμος χει λλα κηρύγματα. Μέσα στν πολεμοχαρ κα μαρτωλ ποχή μας κκλησία μς προτρέπει ν κούσουμε τ λόγο το Θεο κα ν μετανοήσουμε· «Μετανοήσατε ον κα πιστρέψατε ες τ ξαλειφθναι μν τς μαρτίας» (Πράξ. 3,19). Στος νθρώπους τς ποχς μας πο χουν συνηθίσει ν κονε τ πι παράδοξα λόγια, νήθικα, μπαθ κα φιλάργυρα, φίλαυτα κα ντιχριστιανικά. λόγος το Θεο πο εναι πλς κα συντετμημένος πευθύνεται σ’ λους μας κα μς καλε ν καρποφορήσουμε τ Χριστ μέσα μας. ς μν παραβλέψουμε τ λόγο το Κυρίου μας, λλ ς πιδείξουμε πομον κα ς προσφέρουμε λες τς ψυχικς δυνάμεις, γι ν τν αξήσουμε σο τ δυνατν περισσότερο κα τσι ν σωθομε.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου