Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

31 Μαρτίου: Κυριακή Β΄ Νηστειών (Τυπικό)


31 Μαρτίου 2013

Κυριακή: Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. 

Ἐν ᾗ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, 
Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ Παλαμᾶ. 
Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος καί θαυματουργοῦ Ὑπατίου, Ἐπισκόπου Γαγγρῶν. 
Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Θεοφίλου καί τῶν σύν αὐτῷ.

Ἦχος β΄ – Ἑωθινόν Ι΄

Ἀπόστολος∙  Κυριακῆς β΄ ἑβδομάδος Νηστειῶν· «Κατ’ ἀρχάς σύ, Κύριε, τήν γῆν ἐθεμελίωσας...» (Ἑβρ. α΄ 10-14, β΄ 1-3)

Εὐαγγέλιον∙ «Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Καπερναούμ...» (Μᾶρκ. β΄ 1-12)


Δείτε το Τυπικό από το Ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Δείτε το Τυπικό από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος

Δείτε το Τυπικό σύμφωνα με την Μοναχική Διάταξη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου