Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Η ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου (Ε΄)


Του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δορμπαράκη

Η ργολογία

Τελευταος κρίκος το πλέγματος τν παθν πού ναφέρει σιος Εφραίμ εναι ργολογία. Γιά τήν ργολογία χουμε πακριβς τίς ξιολογήσεις το διου το Κυρίου, πού εναι πόλυτες καί συγκλονιστικές: Πν ρμα ργόν άν λαλήσωσιν ο νθρωποι, ποδώσουσι περί ατο λόγον ν μέρ κρίσεως. Εκ γάρ τν λόγων σου δικαιωθήσ καί κ τν λόγων σου καταδικασθήσ (Ματθ. 12, 36-37). Ο λόγος μας κατά τόν Κύριο κφεύγει τν πλν ρίων ατο το κόσμου καί ποκτ σωτηριολογικές διαστάσεις: θά σωθομε χι πό τήν ποιότητα τν λόγων μας.

Γιατί μως ποκτ τέτοια βαρύτητα λόγος μας; Πο φείλεται δύναμή του ατή; Τήν πάντηση τήν παίρνουμε πό τά θεόπνευστα λόγια καί πάλι το Κυρίου: Τά κπορευόμενα κ το στόματος κ τς καρδίας ξέρχεται, κκενα κοινο τόν νθρωπον. Εκ γάρ τς καρδίας ξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχεαι, πορνεαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. Τατά στι τά κοινοντα τόν νθρωπον (Ματθ. 15, 18-20) (Οσα βγαίνουν πό τό στόμα προέρχονται πό τήν καρδιά, κι ατά κάνουν κάθαρτο τόν νθρωπο Γιατί πό τήν καρδιά βγαίνουν πονηρές σκέψεις, φόνοι, μοιχεες, πορνεες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλαστήμιες. Ολα ατά κάνουν κάθαρτο τόν νθρωπο). Η δύναμη το λόγου γκειται χι στόν κφρασμένο λόγο καθ αυτόν, λλά στήν πηγή πό τήν ποία ξέρχεται. Κι πηγή ατή εναι καρδιά το νθρώπου. Μέ λλα λόγια λόγος προφορικός ποκαλύπτει τήν ποιότητα το σωτερικο μας κόσμου: τήν χάρη πού χουμε τόν πάρχοντα δαιμονισμό μας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο "Ακολουθείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου