Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Η ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου (Γ΄)


Του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δορμπαράκη

Η περιέργεια

Στενά συνδεδεμένο μέ τό πάθος τς ργίας εναι καί τό πάθος τς περιεργείας. ῾᾽Από γάρ ργίας περιέργεια καί πό περιεργείας ταξία (γιος Ιωάννης Κασσιανός). Εναι σαφές ν προκειμέν τι δέν ναφερόμαστε σ κείνην τήν περιέργεια πού σχετίζεται μέ τήν θέση το νθρώπου μέσα στόν κόσμο. Μέ τήν πιστημονική δηλαδή περιέργεια πού θε τόν νθρωπο νά κατανοήσει τόν γύρω του καί τόν μέσα του κόσμο. Μία τέτοια περιέργεια χι μόνον εναι ποδεκτή πό τόν Θεό, λλά ποτελε καί ντολή Του. Διότι στήν οσία κφράζει τήν βασιλική ξουσία πού χει νθρωπος μέσα στήν Δημιουργία, φο πλάστηκε νά εναι κορωνίδα καί βασιλέας ατς. Αλλωστε διος Θεός δωκεν πιστήμην στόν νθρωπο.

Μιλώντας γιά ποφυγή το πνεύματος τς περιεργείας ννοομε κείνην τήν περιέργεια πού κριβς πηγάζει πό τήν δαιμονική κατάσταση τς ργίας. Πρόκειται καί πάλι γιά μία ρρωστημένη κατάσταση πού φανερώνει τήν πομάκρυνση το νθρώπου πό ,τι καλό καί οσιδες πρέπει νά ργασθε γιά τήν πνευματική του προκοπή. Ετσι περιέργεια ποτελε κφραση γνωσίας το Θεο καί το αυτο μας, γι ατό καί δηγε στήν μέ πάθος νασχόληση μέ τήν ζωή τν λλων καί τήν δημιουργία συνθηκν ξάψεως τν δαιμονικν παθν. ῾᾽Από περιεργείας ταξία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο «Ακολουθείν»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου