Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

22 Σεπτεμβρίου: Κυριακή Α' Λουκά (Τυπικό)

22α Σεπτεμβρίου 2013

Κυριακή Α΄ ΛΟΥΚΑ. 

Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φωκᾶ, Ἐπισκόπου Σινώπης τοῦ Θαυματουργοῦ. Φωκᾶ τοῦ Κηπουροῦ καί τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἰσαάκ καί Μαρτίνου.

Ἦχος δ΄ – Ἑωθινόν Β΄


Ἀπόστολος: Κυριακῆς ιγ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν˙ «Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει...» (Α΄ Κορ. ις΄  13-24).

Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς α΄  ἑβδομάδος Λουκᾶ˙ «Ἑστώς ὁ Ἰησοῦς παρά τήν λίμνην Γεννησαρέτ...» (Λουκ. ε΄ 1-11).Δείτε το Τυπικό από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος

Δείτε το Τυπικό σύμφωνα με την Μοναχική Διάταξη

Δείτε ολόκληρη την ακολουθία του Όρθρου και της Θ. Λειτουργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου